Historiek

Januari 2010 : werkbezoek van Min. G. Bourgeois, bevoegd voor o.a. Toerisme en Erfgoed, aan Dement Oostende

Doorheen haar strijd voor de opwaardering van het erfgoed in Oostende, stelde de vzw Dement Oostende vast dat erfgoed niet voldoende als hefboom voor het toerisme in de stad aan zee werd uitgespeeld. Hoe kon de vzw de boodschap dat erfgoed en toerisme in wezen complementair zijn en elkaar versterken beter onderstrepen dan met een bezoek van de heer G. Bourgeois, de Vlaamse Minister bevoegd voor erfgoed en toerisme, aan een aantal herbestemmingsprojecten in erfgoedpanden met een toeristische uitstraling?

Op 2 oktober 2009 trok een delegatie van de vzw naar het kabinet Bourgeois in Brussel om de erfgoedvereniging Dement, haar strijd voor de herwaardering van het Oostendse erfgoed, en het potentieel van erfgoedtoerisme aan de kust voor te stellen. Het kabinet was onmiddellijk overtuigd van de wervende boodschap van Dement en vond een werkbezoek van de Minister de volgende logische stap om de toestand ter plaatse te komen bekijken. Na wat zoekwerk in de gevulde agenda's werd uiteindelijk 28 januari 2010 vastgepind.

Dement stelde een parcours langs enkele erfgoedpareltjes in Oostende samen. Een old-timer bus bracht de Minister naar het koffie- en eethuis 't Groote Huys in de K. Janssenslaan, de enige synagoge in Oost- en West-Vlaanderen op het Filip van Maestrichtplein waar ook de plannen voor een Bed & Breakfast in het Vandenbrouckepand werden toegelicht, de Koninklijke Stallingen die Dement in 2005 genomineerd had voor het Canvas-programma Monumentenstrijd, de vakantiewoning Ostend Guesthouse in het Westerkwartier, en Hotel Mondo in de Van Iseghemlaan.

werkbezoek van Min. G. Bourgeois, bevoegd voor o.a. Toerisme en Erfgoed, aan Dement Oostende

Hilde Veulemans, schepen en voorzitter vzw Toerisme Oostende, en Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur van vzw Toerisme Oostende, vervoegden ons tijdens het werkbezoek van Minister Bourgeois. Tijdens de rondrit werden de eerste contacten gelegd tussen Toerisme Oostende en Dement Oostende. De twee vzw's kwamen al snel tot de vaststelling dat hun doelstellingen complementair zijn en zij door samen te werken toerisme én erfgoed verder konden ontwikkelen.

werkbezoek van Min. G. Bourgeois, bevoegd voor o.a. Toerisme en Erfgoed, aan Dement Oostende

April 2011 : De eerste samenwerking tussen de vzw's Dement Oostende en Toerisme Oostende : themawandeling 'Erfgoed met smaak'

Na een aantal verkennende gesprekken tussen Toerisme Oostende en Dement Oostende werd beslist om de krachten te bundelen rond een concreet project, de wandeling 'Erfgoed met smaak'.

de wandeling Erfgoed met smaak

Dement Oostende identificeerde een 50-tal HoReCa-zaken ondergebracht in historisch waardevolle panden en leverde materiaal aan, Toerisme Oostende stelde de wandeling samen en ontwikkelde het product. Op vrijdag 8 april 2011, aan het begin van Vlaanderen Vakantieland in Oostende, stelden beide vzw's het resultaat van hun samenwerking voor aan de pers. Met de wandeling 'Erfgoed met smaak' wil Toerisme Oostende de stad als citytrip-bestemming promoten. Ook als het slecht weer is moet je iets kunnen aanbieden. Het erfgoed kan perfect deze leemte opvullen!

De wandeling 'Erfgoed met smaak' kende een groot succes. Zij werd genomineerd als één van de 5 West-Vlaamse laureaten voor het ambassadeurschap Vlaanderen Lekker Land (www.vlaanderenlekkerland.be). Tijdens de zomer 2012 werd er via de website van Radio 2 een publiekspoll georganiseerd om de laureaat te kiezen. De wandeling heeft de poll echter niet gewonnen.

September 2012 : Dement Oostende lanceert 'Kust omhelst erfgoed'

Het succes van de wandeling 'Erfgoed met smaak' bewees dat er een groot draagvlak was om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die erfgoed en toerisme samen promoten, niet enkel in Oostende, maar zelfs over gans de kust. Tevens groeide de ambitie om ook de kustbewoners bij dergelijke initiatieven te betrekken en hen de fierheid over hun erfgoed aan de kust te laten uitdragen om zo de toeristische aantrekkingskracht ervan te versterken.

De vzw Dement Oostende speelde met het idee om een vormingstraject te ontwikkelen waarbij erfgoedliefhebbers historische thema's zouden uitwerken tot een historisch correct verhaal, samen met mooie foto's en boeiende anekdotes, dat op zijn beurt door de dienst Toerisme kan verpakt worden in nieuwe toeristische initiatieven.

De vzw vond een bondgenoot in VormingPlus (vzw Volkshogeschool regio Oostende-Westhoek) die sterk gemotiveerd was om zo een vormingstraject uit te stippelen.

Tijdens een nieuw bezoek aan het kabinet Bourgeois in Brussel in mei 2011 werd er gewezen op de mogelijkheid om subsidies te bekomen voor initiatieven die het toerisme over de ganse Vlaamse kust bevorderen.

De vzw Dement Oostende stelde zich in juli 2011 bij Toerisme Vlaanderen kandidaat met het project 'Kust omhelst erfgoed' en werd in augustus 2011 opgenomen op de indicatieve projectenlijst van het Toeristische Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust.

Sindsdien werden er talloze vergaderingen belegd met VormingPlus, erfgoedminnende verenigingen in Oostende en andere kustgemeenten zoals Blankenberge, De Haan of De Panne, Toerisme Oostende, Cultuurdienst van de stad Oostende, Westtoer, en Toerisme Vlaanderen.

Het idee om een vormingstraject te organiseren, eerst bij wijze van pilootproject in Oostende en vervolgens onder de vorm van een draaiboek voor de andere kustgemeenten, werd verder uitgewerkt. De cursisten zouden opgeleid worden tot 'erfhoeders', een samentrekking van 'erfgoed' en 'hoeder'.

Dankzij de samenwerking met vele partijen kon de vzw Dement Oostende op 1 februari 2012 een volledige subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen die positief geëvalueerd werd. Met bijkomende subsidies van de Cultuurdienst van de stad Oostende en een financiële tegemoetkoming van de vzw Toerisme Oostende kon de financiering in juni 2012 met succes worden afgerond.

Het project 'Kust omhelst erfgoed' kon dus ontplooid worden. Met een intensieve promotiecampagne bestaande uit een persconferentie, affiches en flyers, nieuwsbrieven verspreid via de vzw Dement Oostende, VormingPlus en de diverse communicatiekanalen van de stad Oostende werd de erfgoedminnende bevolking in het najaar 2012 opgeroepen om erfhoeder te worden.

pilootproject Oostende omhelsd

Dement vzw

Dement Oostende I Love O

Vorming Plus Oostende-Westhoek

VormingPlus

Westtoer

Westtoer

Toerisme Vlaanderen

Toerime Vlaanderen de kust Vlaanderen