Planning

In november 2012 start het pilootproject 'Oostende omhelsd'.
Op basis van dit opleidingstraject wordt een draaiboek uitgewerkt dat op andere kustgemeenten toepasbaar is.

pilootproject Oostende omhelsd

Dement vzw

Dement Oostende I Love O

Vorming Plus Oostende-Westhoek

VormingPlus

Westtoer

Westtoer

Toerisme Vlaanderen

Toerime Vlaanderen de kust Vlaanderen