Programma 'Oostende Omhelsd' 2012-2013

data lesgever inhoud
08 nov '12 vzw Dement Oostende & VormingPlus Inleiding: doel van de opleiding, auteursrechterlijk eigendom van het eindwerk, perspectieven deelnemers na beëindigen opleiding, voorstelling partners, toelichting structuur van de opleiding, voorstelling verhaallijnen Dienst Toerisme
  Lothar Casteleyn
Erfgoedcel Brugge
Algemene inleiding erfgoed: wat is erfgoed, belang voor burgerzin en maatschappij
15 nov '12 Thijs Lambrecht
Rijksarchief Brugge
Wat kun je verwachten van bronnenonderzoek in 2012?
22 nov '12 Wouter Ronsijn
Ugent
Reconstructie wandel en handel van personen
29 nov '12 Wouter Ronsijn
Ugent
Reconstructie geschiedenis woningen
06 dec '12 Thijs Lambrecht
Rijksarchief Brugge
Reconstructie geschiedenis koninklijke families
13 dec '12 Marnix Pieters
Agentschap voor onroerend erfgoed
Reconstructie maritiem verhaal
15 dec '12
zaterdag
Isabelle Verheire
Archiefconsulente
Bezoek Provinciaal Archief
20 dec '12 Freddy Hubrechtsen
Heemkundige Kring
Bezoek Heemkundige Kring
+ keuze deelnemers thema/groepsvorming/verfijnen onderzoeksvragen
17 jan '13 Daphné Maes
Heemkunde Vlaanderen *
Interviewtechnieken - deel 1
24 jan '13 Daphné Maes
Heemkunde Vlaanderen *
Interviewtechnieken - deel 2
31 jan '13 Yvon Poncelet
Fotograaf
Erfgoed in beeld
Waar kan ik foto's vinden, beeldillustraties?
Wat staat erop? (foto lezen)
Oude postkaarten
Hoe fotografeer je erfgoedpanden?
07 feb '13 Kaat Neels
Fotograaf
Hoe aan de slag gaan met digitale beelden: foto's op computer zetten, foto's bewerken, technische voorwaarden foto's voor publicatie… en werken met digitale beeldbanken hoe foto's opsporen, afhalen, …
28 feb '13 Wouter Ronsijn
Ugent
Terugkomdag bronnenonderzoek
07 maa '13 Ludo Vandamme
Medewerker Openbare BIB Brugge
Schrijfcursus: Hoe schrijf ik een historisch verantwoord verhaal? Welke aspecten moeten in het verhaal uitgeschreven worden?
5 weken vrij
16 apr '13
dinsdag
Yves Van Durme
Creatief Schrijven vzw
Schrijfcursus: Taal-technische benadering: correct taalgebruik, zinsbouw, …
23 apr '13
dinsdag
Yves Van Durme
Creatief Schrijven vzw
Schrijfcursus: Taal-technische benadering: correct taalgebruik, zinsbouw, …
16 mei '13 Ludo Vandamme
Medewerker openbare bib Brugge
Terugkomdag schrijfcursus – historisch verantwoord verhaal
4 weken vrij
14 mei '13 INDIENEN EINDPROJECT
27 jun '13 EVALUATIE + SLOTMOMENT

 

heemkunde Vlaanderen* Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

pilootproject Oostende omhelsd

Dement vzw

Dement Oostende I Love O

Vorming Plus Oostende-Westhoek

VormingPlus

Westtoer

Westtoer

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen de kust Vlaanderen