Partners

Projectpromotor

Dement Oostende vzw

Dement Oostende vzw is een vereniging die tot doel heeft te sensibiliseren voor de cultuur-historische waarde van het onroerend erfgoed in Oostende, te ijveren voor het behoud en de opwaardering van dit erfgoed en de beleidsmakers aan te sporen tot erfgoedzorg voor het karakteristieke, architecturale patrimonium van Oostende. Het uiteindelijke doel is om via deze weg de leefbaarheid van de stad te verhogen en de betrokkenheid van de burger met het historisch patrimonium van de stad te vergroten. Meer info

Partners

Vorming Plus Oostende-Westhoek

Vorming Plus Oostende-Westhoek organiseert een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. De Vormingplus-centra streven ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming te vinden. De centra gebruiken een breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die ze willen stimuleren en inspireren. Als dynamische organisaties willen de Vormingplus-centra garant staan voor expertise, vernieuwing, diversiteit en betrokkenheid. Meer info

Westtoer

Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, is een overheidsbedrijf met de flexibiliteit van private organisaties. Voor toerisme en recreatie vormt Westtoer het verlengstuk en het speerpunt van het provinciebestuur. De hoofdopdracht van Westtoer bestaat dan ook in het voorbereiden en adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van de provincie en het coördineren en effectief realiseren van dit beleid. Meer info

Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse overheid in het kader van het Impulsprogramma Kust

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel te bevorderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn. Meer info

pilootproject Oostende omhelsd

Dement vzw

Dement Oostende I Love O

Vorming Plus Oostende-Westhoek

VormingPlus

Westtoer

Westtoer

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen de kust Vlaanderen