Hospitaalwijk

Verloedering in Hospitaalwijk door voorkooprecht ? – 6 maart 2006

De Hospitaalwijk is een oude Oostendse wijk die nog niet is aangetast door nieuwbouw en appartementszucht. De belangrijkste huizen en straten zijn dan ook opgenomen in het Villaplan van de stad Oostende. De bevolking is een kleurrijke mix van oude bewoners, nieuwe Belgen en jonge families. De huizen worden dan ook, de één iets sneller dan de andere, gerenoveerd, en met de tijd kan dit terug een bloeiende Belle-Epoque wijk worden.

In deze wijk geldt echter ook het voorkooprecht van de stad… “Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 06 oktober 1998 betreffende de kwaliteits-bewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, werden bij Ministerieel besluit van 25 juli 2001 bijzondere gebieden aangeduid op het grondgebied Oostende. Wanneer de te koop gestelde woning in zo’n gebied gelegen is, kunnen de stad Oostende en de sociale huisvestingsmaatschappijen, die actief zijn in Oostende, hierop een voorkooprecht uitoefenen. Dit wil zeggen dat de notaris die belast is met de opmaak van de verkoopakte het voorkooprecht moet aanbieden aan de voormelde instanties, tegen dezelfde prijs en voorwaarden zoals vermeld in de verkoopsovereenkomst. De Stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vervolgens 2 maanden de tijd om te beslissen of ze het voorkooprecht al of niet zullen uitoefenen.” (bron : www.oostende.be)

Los van deze goede sociale regel, merken we toch dat er veel huizen in de wijk leeg staan, en verkrotten. Het zijn meestal mooie grote Belle-Epoque huizen die ernstig aan het verloederen zijn. De vensters staan open, er zijn dakpannen weg, … Wat kan men hieraan doen ? Zijn dit huizen die aangekocht werden door een huisvestingsmaatschappij ? Waarom iets opkopen om toch te laten verwaarlozen ? Hebben zij de middelen om deze huizen te renoveren (volgens onze berichten hebben sociale huisvestingsmaatschappijen geen budgetten over voor renovatie) ? Welke zijn hun plannen ? Wanneer wordt er iets gedaan met deze huizen ? Waarom mogen Oostendse families op zoek naar een betaalbare woningen, deze woningen niet renoveren ? Voor verdere info rond de hospitaalwijk, verwijzen we graag naar de andere dossiers rond deze wijk: het pand “Vandenbroecke” op het Filip van Maestrichtplein, het Filip van Maestrichtplein zelf, de huizen in de Antwerpenstraat en het Co-center.