Gemengde gemeentelijke commissie voor onroerend erfgoed

Oproep tot belangstellenden

Het stadsbestuur heeft opnieuw een oproep gelanceerd naar geïnteresseerde organisaties en burgers om in de adviescommissie voor onroerend erfgoed te zetelen.
Kandidaturen moeten ten laatste op 3 juni as. bij het stadsbestuur ingediend worden.

Onder de vorige legislatuur kende deze commissie een eerder slapend bestaan.
Zij werd met een onregelmatige frequentie samen geroepen en was eerder een kanaal voor eenzijdige communicatie door het stadsbestuur dan een echt overlegorgaan.
Het werd nog erger toen de commissie plots onder de bevoegdheid van de toenmalige Schepen voor Cultuur, Bart Plasschaert, ressorteerde, terwijl haar doel was om advies te verlenen over het onroerend erfgoedbeleid, de bevoegdheid van Schepen voor Stedenbouw, Kurt Claeys.
Kortom, de laatste jaren bleek de commissie in de praktijk niet meer dan een “praatbarak” te zijn.

Benieuwd of er onder de ‘vernieuwingscoalitie’ effectief een nieuwe wind zal waaien…