Graaf de Smet de Naeyerlaan – Oesterbankstraat – Vrijhavenstraat

Huizenblok Hazegras

Hazegras plat ten voordele van projectontwikkelaars ??? – juni 2006

Alle huizen in het huizenblok tussen de Graaf Smet de Naeyerlaan, de Oesterbankstraat en de Vrijhavenstraat werden systematisch opgekocht door het stadsbestuur met de bedoeling deze ‘stadskanker’ (die ze zelf gecreëerd hebben) af te breken en er sociale woningen te voorzien. Ondertussen is het al duidelijk dat de sociale huisvestingsmaatschappijen afgehaakt hebben, en dat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende nu de site bouwrijp zal maken voor appartementen. Terug een megalomaan project ten voordele van projectontwikkelaars en ten nadele van ons Oostends patrimonium.
Want we bemerken op z’n minst toch drie waardevolle huizen in deze huizenblok, geïnventariseerd door het VIOE, en allen aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Op de hoek met de Oesterbankstraat bemerken we het oude roodbakstenen gebouw in Vlaamse Renaissance stijl : de oorspronkelijk herberg “Les neuf Provinces” uit 1909 (nu de “Pacific”). Dit gebouw maakte deel uit van de oude stationswijk rond het voormalige Vandersweepplein (nu E. Feysplein) en waren allen in dezelfde stijl gebouwd. Alle oorspronkelijke gebouwen, waaronder ook het oud station, zijn ondertussen afgebroken. De huizen die op het E. Feysplein stonden, werden na veel protest heropgebouwd en geïncorporeerd in het appartementsgebouw in zigurratvorm uit 1997. Enkel dit mooi voorbeeld van Vlaamse Renaissance staat er nog. (Inventaris VIOE ID 56801) Ernaast op nr. 2 hebben we een mooi voormalig winkelhuis in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, nu leegstaand. Het is een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Een mooi karakteristiek gebouw. (Inventaris VIOE ID 56785) Op nr. 10, hoek met Vrijhavenstraat 26, hebben we het oud-hotel “HOTEL DE BRUGES”, een prachtig art-decocomplex met café en hotelfunctie van jaren 1920 naar ontwerp van architect M. Colombie (Oostende) en uitgevoerd door aannemer I. Lingier (Bredene). (Inventaris VIOE ID 56786)

Alle huizen staan nu ernstig te verwaarlozen en te verkrotten, dankzij het stadsbestuur. Deze maken nochtans met de vernieuwde Graaf de Smet de Naeyerlaan graag een verwijzing naar de Rambla’s in Barcelona. Maar is Barcelona niet die stad met al die prachtige en gekoesterde architectuur ? Hoe kan men nu een straat vol moderne hoogbouw vergelijken met Barcelona ? Straten heraanleggen, stenen banken terugplaatsen (overigens een prima initiatief), parken beschermen, … Dit zijn uiteraard zaken waarmee men de bouwpromotoren niet tegen het hoofd kunnen stoten. Maar ergens het initiatief nemen om werk te maken van een goed erfgoedbeleid, dat iedereen ten goede komt…

Sloop huizenblok – augustus 2006

Het huizenblok Graaf de Smet de Naeyerlaan, de Oesterbankstraat en de Vrijhavenstraat (Hazegras) gaat volledig plat zonder respect voor het bestaand patrimonium, zijnde de voormalige herberg ‘Les Neuf Provinces’ uit 1909, het eclectisch winkelhuis op n°2 en het Art-Decocomplex ‘Hotel de Bruges’. Waar de ganse blok eerst werd onteigend onder het mom van een sociaal huisvestingsproject, zullen de winsten van het appartementsblok dienen om de nieuwbouwwerken aan het ABVV-gebouw in de Jules Peurquaetstraat te bekostigen. Daar worden het terug appartementen met de bouw van een nieuw kleinschalig buurttheater.

ICON verrijst – oktober 2006

In september 2006 week zijn de eerste foto’s verschenen van het nieuw Hazegras-project. Het huizenblok Graaf de Smet de Naeyerlaan, de Oesterbankstraat en de Vrijhavenstraat wordt dus volledig vervangen door een hoogbouwproject van de groep Sleuyter. De voormalige herberg ‘Les Neuf Provinces’ uit 1909, het eclectisch winkelhuis op n°2 en het Art-Decocomplex ‘Hotel de Bruges’ maken plaats voor het project ICON. Het complex zal bestaan uit twee torens, waarvan er één ca. 12 verdiepingen hoog zal zijn. Er komen onder meer appartementen en de nieuwe kantoren van het ABVV. Van het oorspronkelijk sociaal huisvestings-project is geen sprake meer. Maar dit project is de eerste van verscheidene in de buurt.