Ijzerstraat 15

Hotel Paloma

Hotel La Paloma op de hoek van de Ijzerstraat en de Brusselstraat werd enige tijd terug opgekocht door een projectontwikkelaar, met de bedoeling het plat te smijten om flats te kunnen bouwen. De projectontwikkelaar oefent ook sterke druk uit op de eigenares van het belle-epoque-huis ernaast om ook dit te kunnen opkopen. Tot op heden houdt ze de boot af, maar hoe lang kan iemand weerstand bieden aan een verlokkelijke bod. Ondertussen doet de leegstand in Hotel La Paloma het huis ook geen deugd. Een dakkoepel zou reeds verwijderd zijn en de opening gewoon afgedekt met een dekzeil. Leegstand en insijpelend vocht kunnen een woning snel verwoesten. De sloopvergunning werd nog niet toegekend door het Stadsbestuur. We hopen nog steeds dat het gemeenschappelijk doel primeert op het kapitaal, en is de bescherming van het gemeenschappelijk doel uiteindelijk geen taak van het bestuur ?
La Paloma is een eclectisch hoekpand uit 1898 en ontworpen door architect Charles Pil uit Oostende. Het is een enkelhuis met drie bouwlagen en drie + drie o.m. blinde traveeën onder zadel- en mansardedak, met een combinatie diep- en breedhuis. We bemerken gecementeerde en geelbeschilderde gevels met arduinen plint; o.m. imitatiebanden op begane grond en geblokte hoekbanden. Mooie geveldecoraties bestaande uit twee traveeën rechts uitlopend op overkragende, gelede trapgevel met rondboogarcade, voluten, obelisken en gietijzeren windvaan. De gevel is voorts gemarkeerd door een driezijdige erker met gietijzeren zijbalkons en aflijnende gebogen dito balkonleuning aansluitend bij soortgelijk halfrond balkon op schelpconsole van deurtravee. Het interieur bevat een zeer significant trappenhuis met muurschilderijen en versierd stucplafond. Dit gebouw is terug significant voor Oostende omwille van zijn architect Charles Pil (1867-1949), die zeer actief was in de Belle Epoque periode van rond 1900. Hij nam een aanzienlijk deel van de nieuwbouw voor zijn rekening bij de grote uitbreidingen van Oostende. (Inventaris VIOE ID 55485)

Het eclectisch enkelhuis ernaast op nr. 15 is eveneens uit eind 19de eeuw. Het bestaat uit een souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder pseudo-mansardedak (nok evenwijdig met straat). De beschilderde baksteenbouw maakt gebruik van arduin en/of simili voor o.m. horizontale banden en plint. We bemerken een brede venstertravee als schoudergevelrisaliet met rondboogvenster, medaillon en puntbekroning; voorts gemarkeerd door oplopende driezijdige erker onder gestileerde, gietijzeren balkonleuning; versierde borstweringen o.m. mascarons. Let ook op de korfbogig bel-etagevenster met balustrade belijnd door verticale stroken van faiencetegels, en de verticaliserende deurtravee uitlopend in dakvenster onder scherp dak. (Inventaris VIOE ID 55487)

Buren berichten – 7 juni 2007

De buren van Hotel Paloma vertelden ons dat de sloop van dit uniek stukje eclectische hotel-architectuur in september zou gesloopt worden. Het betreft de panden in de Ijzerstraat 13 (Hotel Paloma), en het eclectisch enkelhuis op nr. 15.

La Paloma Adieu ? – 26 maart 2008

Hotel La Paloma op de hoek van de Ijzerstraat en de Brusselstraat werd enige tijd terug opgekocht door een projectontwikkelaar, met de bedoeling het plat te smijten om flats te kunnen bouwen. De projectontwikkelaar oefende ook sterke druk uit op de eigenares van het belle-epoque-huis ernaast om ook dit te kunnen opkopen. De langdurige leegstand in Hotel La Paloma heeft het huis zeker geen deugd gedaan. Een dakkoepel zou reeds verwijderd en de opening gewoon met een dekzeil afgedekt zijn. Leegstand en insijpelend vocht hebben de woning aangetast. Wanneer zal men ooit zulk opzettelijk vandalisme van erfgoed kunnen bestraffen? Het zijn zulke praktijken die de stadskankers opleveren. Het openbaar onderzoek liep af op 21 april. Dement Oostende deed een oproep tot het indienen van bezwaarschrift bij de stad Oostende.

Actie voor Hotel Paloma – 24 juni 2008

In maart 2008 brachten we de sloopaanvraag onder de aandacht en deden we een beroep op de Oostendenaars om te reageren met bezwaarschriften. We hebben vernomen dat er meer dan vijf honderd bezwaarschriften werden binnengedragen op het stadhuis. Maar we hebben eveneens vernomen dat dit onvoldoende zou zijn. De stem van de burger wordt opnieuw niet gehoord. Het pand is gedoemd om te verdwijnen!!! Op zaterdag 21 juni 2008 was er samen met Herr Seele en vele erfgoedliefhebbers een succesvolle actie aan het hotel die veel aandacht kreeg in de pers (alle geschreven pers, Focus TV, Radio 2 W-Vl, Radio VBRO, …). Dement Oostende gaf voor deze gelegenheid een unieke zeefdruk van een Cowboy Henk strip uit, waarin Hotel Paloma centraal staat: “Cowboy Henk en de weg naar Patagonië”. Deze strip werd enkele jaren terug getekend door Herr Seele, in een serie van Oostendse Cowboy Henk cartoons.

Eisen – 24 juni 2008

Wij vragen dat het stadsbestuur geen sloopvergunning aflevert voor Hotel Paloma, en de erfgoedkundige waarde van Hotel Paloma erkent. Dit is mogelijk gebleken voor ons ander belangrijk dossier Hotel du Louvre. In tegenstelling tot eerdere persberichten en verklaringen van schepen voor Monumenten Bart Bronders, werd op het schepencollege dit dossier NIET behandeld, en werd er aldus GEEN sloopvergunning afgeleverd. Integendeel, het merendeel van het college is voorstander van behoud. Er zijn vandaag geïnteresseerden die hotel du Louvre willen kopen van de groep Desimpel. Echter houdt de groep dit nog af omdat ze in de overtuiging zijn dat de sloopvergunning er sowieso komt. Wat mogelijk is voor Hotel du Louvre moet ook mogelijk zijn voor Hotel Paloma : geen aflevering van de sloopvergunning! Verder vragen wij dat het stadbestuur ernstig optreedt tegen het moedwillig laten verkrotten van erfgoedpanden. Elk leegstaand pand, die voorkomt op de VIOE inventaris, moet op de best mogelijke manier gevrijwaard worden van verder verval. Nu kunnen eigenaars, zonder belet, vensters laten openstaan en gaten in het dak maken, om zo een eventueel behoud en restauratie moeilijker te maken.

Bezwaarschriften, ludieke acties, TV reportages en zeefdrukken van Herr Seele ten spijt, het heeft het niet mogen baten. Terug moet een uniek stukje erfgoed wijken voor de bulldozer… Op het schepencollege van 13 oktober 2008 werd het vergunning verleent aan de bvba Immo Projects Carpentier & Partners, Onderstraat 11 te Gavere, voor de bouw van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing. Het is ons onbegrijpelijk dat zo’n waardevol pand in een straat vol andere beschermde Belle Epoque panden toch gesloopt kan en zal worden. Terug een heel droevige zaak voor Oostende.

Het stadsbestuur en de verantwoordelijke schepen Bart Bronders heeft het verder ook niet noodzakelijk gevonden hierover te communiceren. Slechts per toeval vernam Dement Oostende de goedkeuring van de sloopaanvraag. Het stadsbestuur pretendeert door het oprichten van een onafhankelijke erfgeodcommissie aan erfgoedbeleid te doen. Maar meer en meer zijn we ervan overtuigd dat ze slechts dient om de bewoners in slaap te sussen: geen communicatie, geen verantwoording, geen concrete uitvoering,… Dit zijn niet echt de ingediënten van een democratisch bestuur. Is er iets veranderd op gebied van erfgoedbeleid in Oostende? De leden en de hoge professoren waren op het symposium in het Thermae Palace in elk geval overtuigd van het belang van een erfgoedbeleid in onze stad. Maar we hebben nog steeds geen echt bewijs van zo’n beleid gezien… In tegendeel, waardevolle panden gaan nog steeds aan een hoog tempo tegen de grond, zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen. Het is droevig gesteld met ons beleid. Men wil zelfs niet leren uit de fouten van het verleden. Wij heten Dement, maar sommige besleidsmensen zijn…

Hotel Paloma en architect Pil Hotel La Paloma is een prachtig eclectisch hoekpand uit 1898 ontworpen door de bekende Belle Epoque architect Charles Pil (1867-1949), die zeer actief was in de periode rond 1900. Oorspronkelijk was het pand een villa voor een industrieel uit Izegem, met in de Brusselstraat een laag personeelsgebouw. Later werd de villa omgebouwd tot hotel, waarbij de personeelsvertrekken vervangen werden door een hoog gebouw met hotelkamers. Architect Pil nam een aanzienlijk deel van de nieuwbouw voor zijn rekening bij de grote uitbreidingen van Oostende. Het oeuvre van Pil valt uiteen in drie totaal verschillende bouwstijlen : De gangbare eclectische stijl met uitgebreide geveldecoraties, waarvan enkel nog Hotel Polaris op de Groentenmarkt (beschermd als monument) en Hotel La Paloma getuige zijn.

Maar Pil is voornamelijk gekend om zijn met geglazuurde tegels gedecoreerde gevels, waarbij zijn fantasie wel onuitputtelijk leek. De schuchtere Jugendstil-motieven zijn een streling voor het oog. Voorbeelden hiervan vinden we in de Sint-Sebastiaanstraat 1, en de eclectische samen-bouw van vier woonhuizen in de Sebastiaan-straat 25-31 en vijf huizen in de Adolf Buystraat 26-34 die volledig beschermd werd als monument. Ook de blauw-witte huizen in de Sint-Pietersstraat 5-6-7 zijn hier een mooi voorbeeld van. Na W.O. I associëerde Pil zich met de architect Henri Carbon. Aan deze samen-werking danken we enkele grotere gebouwen in gewapend beton en lichte Art Deco stijl. Andere karakteristieke Pil-huizen zijn: Sint-Franciscusstraat 25 (1905) en beschermd als monument, Kerkstraat 33 villa “Jeanne d’Arc”, Christinastraat, 86 Art Nouveau pand “Het Brouwershuis – Brouwerij het Kruis” en beschermd als monument, Prinses Stefanieplein 25 (één van Pils beste, en afgebroken), Prinses Clementinaplein 24 Huize Raoul Any, Prinses Clementinaplein 46, 48 en 60 (allen afgebroken), Euphrosina Beernaertstraat 43 Huize “Solo Mio” en beschermd als monument, Euphrosina Beernaertstraat 100 “Villa Suzanne”, Louisastraat 1 met de prachtige winkelpui, Karel Janssenslaan 19 en 31 (beide afgebroken), Kaaistraat 11 (eveneens verdwenen), Aartshertogstraat 72 “Villa Mireille” en 74 “Parkhotel”, Zeedijk Mariakerke “Sacré Coeur” deel van de Hogeschool en beschermd als monument, Aartshertoginnestraat 5 (hoek Poststraat) (realisatie uit het interbellum; samen met Carbon), Nieuwpoortsesteenweg “Het tramhuis” (weggestoken achter gevelpanelen), …

De sloop van Hotel Paloma – november 2009

Hotel Paloma werd enkele weken terug met de grond gelijk gemaakt.
Het is ons onbegrijpelijk dat een zo waardevol pand, gelegen in een Belle Epoque straat vol andere beschermde panden, door de aanhoudende inzet van het Stadsbestuur toch gesloopt kon worden. Het was een beeldbepalend pand waarvoor een negatief sloopadvies gegeven werd door het Federale Agentschap Ruimtelijke Ordening en door de Oostendse Cultuurraad. Zelfs de circa vijfhonderd bezwaarschriften van de burger werden straal genegeerd. Het Stadsbestuur met Schepen Bart Bronders voorop volgde slechts het advies van de ‘onafhankelijke’ erfgoedcommissie A.be. En hierdoor verliest Oostende opnieuw een zeer waardevol stuk erfgoed.
Het argument van de Stad: “het pand was te bouwvallig, een restauratie zou handenvol geld kosten”. Maar men vergeet te vermelden dat het dossier al vele jaren aansleepte, en nooit werd de eigenaar verplicht zijn gebouw weer- en windvrij te houden. Er werden naar verluid zelfs moedwillig gaten in het dak gemaakt. Voor het (selectief) niet bestrijden van leegstand ligt de verantwoordelijkheid integraal bij het Stadsbestuur.