Dokter E. Moureauxlaan

RYCO

Clubhuis RYCO met sloop bedreigd?

Er bereiken ons onheilspellende berichten dat het clubhuis ‘RYCO’ op de Dokter E. Moureauxlaan zal moeten wijken voor de havenuitbreiding. Het clubhuis wordt in de VIOE als volgt beschreven: “R.Y.C.O” of “Royal Yacht Club d’Ostende” teruggaand op de in 1846 opgerichte “Cercle des Régates d’Ostende” in het kader van de Engelse zeilwedstrijden van de vorige eeuw, met de steun van de Duitse kroonprins, van Leopold I en daarna met de daadwerkelijke hulp van Leopold II.
/Huidig clubhuis naar ontwerp van architect G. Hobé (Brussel) van 1905 en ingehuldigd in 1906; gebouwd op gronden van het Bestuur van Bruggen en Wegen waarvoor toelating in 1904, ter gelegenheid van de toenmalige uitbouw en herinrichting van de haven.” Het clubhuis is beschermd als monument sinds 2002 doch een pennetrek van de bevoegde minister volstaat om het beschermingsbesluit in te trekken en de bescherming ongedaan te maken.

CLUBHUIS RYCO MET SLOOP BEDREIGD?

Deze berichten lijken bevestigd te worden door de stedenbouwkundige wijzigingen die in het gewestelijk RUP ‘afbakening zeehavengebied Oostende’ op het perceel waarop het clubhuis ‘RYCO’ zich bevindt, zullen doorgevoerd worden. In de toelichtingsnota bij het ontwerp RUP dat tot 6 juli in openbaar onderzoek is, staat te lezen dat de bestaande RYCO-jachthaven dient te verdwijnen om het zwaaien van schepen – en dus de ontwikkeling van haventraffieken – ter hoogte van kaaien 608 – 609 mogelijk te maken. De landtong waarop het clubhuis is gebouwd zal zijn recreatief karakter verliezen en zal ingekleurd worden als ‘Gebied voor zeehaven- en watergebonden activiteiten’. Hier dienen zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag en overslagactiviteiten plaats te vinden.

De vraag stelt zich dan ook wat het lot wordt van het clubhuis ‘RYCO’ als de zeiljachtclub zal verhuisd zijn. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die op de landtong zullen gelden zijn zeer beperkt en maken een herbestemming van het clubhuis (in de veronderstelling dat de bescherming als monument ongemoeid gelaten wordt) uiterst moeilijk. Dement Oostende heeft dan ook bezwaar tegen het ontwerp RUP ‘Afbakening zeehavengebied Oostende’ ingediend en gevraagd dat er een zo breed mogelijke waaier aan activiteiten op de landtong van het clubhuis ‘RYCO’ stedenbouwkundig zou worden toegelaten teneinde een economisch zinvolle herbestemming van het clubhuis ‘RYCO’ mogelijk te maken.