Stad Kortrijk kopieert klakkeloos het ‘Gouden Pand’ concept van Dement Oostende

Op 16 mei kondigde de stad Kortrijk af dat zij samen met de stedelijke adviesraad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO) voor het eerst de prijs bouwkundig erfgoed ‘Gulden Pand’ zal uitreiken voor panden op Kortrijks grondgebied met een architecturale en/of historische waarde die de voorbije 7 jaar werden verbouwd.

De prijs wordt het “Gulden Pand” genoemd en gelijkt zéér sterk op het “Gouden Pand” dat Dement Oostende sinds 2006 al zes keer met succes heeft georganiseerd. We zetten de voornaamste gelijkenissen op de websites www.iloveo.be/het-gouden-pand/oproep-2017 en www.kortrijk.be/guldenpand graag op een rijtje:

We zijn vanzelfsprekend enigszins fier dat een centrumstad, zoals Kortrijk, ons Gouden Pand copieert maar zouden het toch geapprecieerd hebben indien zij in haar communicatie duidelijk had aangegeven vanwaar zij de mosterd voor haar ‘Gulden Pand’ precies gehaald heeft…