Villa Gratia Quies – Update

Provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar adviseert de deputatie om het beroep van Dement Oostende gegrond te verklaren. – Bouwpromotor wordt bijgestaan door voormalig Sp.a Schepen Bart Bronders.

Reeds sinds maart 2008 ijvert Dement Oostende voor het behoud van dit architecturaal uitzonderlijke erfgoedpand.

Samen met heel wat erfgoedminnende Oostendenaars, dacht Dement dat er met Groen in de ‘vernieuwingscoalitie een nieuwe wind op de dienst Stedenbouw zou waaien. Het bestuursakkoord gaf immers aan dat er meer zou ingezet worden op erfgoed en herbestemming en dat het weinige erfgoed dat ons nog rest in onze stad, zou behoed worden voor afbraak.

Het tegendeel bleek waar te zijn. Al op 2 januari 2019, de eerste werkdag van de nieuwe legislatuur, kwam het nieuw samengestelde College van Burgemeester en Schepenen van de “vernieuwingscoalitie”, bestaande uit Open VLD, N-VA, Groen en CD&V, bijeen om, als één van de allereerste beleidsdaden, de sloop van de villa “Gratia Quies” en de bouw van een appartementsgebouw in sneltempo goed te keuren. Ook onder de ‘vernieuwingscoalitie’ zet de verappartementisering van Oostende zich dus onverminderd verder.

Beroep van Dement Oostende tegen sloop “Gratia Quies”

Dement Oostende heeft onmiddellijk beroep ingediend bij de Deputatie van West-Vlaanderen tegen de sloop van de villa “Gratia Quies” en de bouw van alweer een appartementsgebouw in onze stad.

En dit beroep werpt duidelijk zijn vruchten af! De bouwpromotor heeft ingezien dat het beroep van Dement steek hield en heeft zijn nieuwbouwproject enigszins aangepast.

Zo heeft de bouwpromotor de verdiepingshoogte op het gelijkvloers dan toch opgetrokken tot 2,8m, zoals door de Commissie A.be uitdrukkkelijk gevraagd. Verder heeft de bouwpromotor de fietsenberging vergroot zodat er voldoende fietsen voor de bewoners van de appartementen kunnen gestald worden.

Het is onbegrijpelijk dat de twee Schepenen van Groen op hun eerste werkdag de sloop van een erfgoedpand hebben goedgekeurd om plaats te maken voor een appartementsgebouw dat zelfs niet het wettelijk vereiste aantal fietsenstallingen voorzag…

Actie Groen voor het behoud van de villa “Gratia Quies” in april 2008 – Foto Edwin Fontaine

Provinciale omgevingsambtenaar treedt Dement Oostende bij!

Echter, ondanks de mineure aanpassingen van de bouwpromotor, maakt ook de provinciale omgevingsambtenaar brandhout van het nieuwbouwproject. De ambtenaar wijst erop dat het nieuwbouwproject nog steeds strijdig is met tal van voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, het niet aansluit bij het gabariet van de erfgoedpanden in de E. Beernaertstraat met een visueel storende wachtgevel tot gevolg, de leefkwaliteit in de piepkleine appartementen beperkt zal zijn, een eengezinswoning te verkiezen is boven alweer een appartementsgebouw, en de parkeerdruk door de bouw van 7 appartementen en een handelsgelijksvloers op een locatie dicht bij de zeedijk nog meer zal toenemen. De ambtenaar heeft dan ook op 22 mei jl. voorgesteld om de vergunning te weigeren.

Indien de Deputatie zich zelf ernstig neemt, kan zij niets anders dan het advies van haar ambtenaar volgen en het beroep van Dement Oostende gegrond verklaren. Op 28 mei as. organiseert de Deputatie een hoorzitting en zal Dement Oostende haar standpunt mondeling kunnen toelichten. De beslissing van de Deputatie moet binnen de maand vallen. Wij duimen alvast voor een goede afloop!

Wat doet de hypocriete SP.A nu?

Nadat de ‘vernieuwingscoalitie’ de sloopvergunning voor de villa “Gratia Quies” had afgeleverd, organiseerde de SP.A plots een protestactie terwijl ze zelf in 2015 nog de sloop had goedgekeurd. Het was potsierlijk om te zien, de SP.A die beweert op te komen voor de “kleine man” maar over de vorige legislaturen talloze sloopvergunningen voor erfgoedpanden heeft afgeleverd en met haar liberaal vergunningsbeleid een select clubje van bouwpromotoren steenrijk heeft gemaakt, met spandoeken protest voeren tegen de sloop van een erfgoedpand.

We zijn nu echt benieuwd of het de SP.A menens is met haar protest. De deputatie bestaat uit een coalitie van CD&V, Open VLD en SP.A. Gaat SP.A Oostende haar gedeputeerde nu aanspreken om het beroep van Dement Oostende gegrond te verklaren? In het verleden is het meermaals gebeurd dat SP.A Oostende de hulp van haar gedeputeerde Franky De Block inriep om in bouwdossiers tussen te komen. Zal zij nu ook haar macht op het niveau van de Deputatie waar zij wél in de coalitie zit, laten spelen of was haar protestactie voor de villa “Gratie Quies” begin dit jaar slechts een schertsvertoning…?

Bart Bronders, voormalig SP.A Schepen van Stedenbouw, treedt op voor…. de bouwpromotor!

Het staat vanzelfsprekend iedereen vrij om zijn brood te verdienen. Maar dat voormalig SP.A schepen en in de vorige legislatuur nog SP.A gemeenteraadslid, Bart Bronders, als advocaat optreedt voor de bouwpromotor tegen het beroep van Dement Oostende, deed toch even de wenkbrauwen fronsen. Terwijl zijn partij actie voert voor het behoud van de villa “Gratia Quies”, werkt de SP.A’er Bart Bronders voor de bouwpromotor die het wil slopen. Alweer een treffend bewijs van de innige banden tussen onze politici en de bouwlobby als u het ons vraagt.