Affiche campagne

Met de affiche-campagne, gestart bij de oprichting van Dement in het najaar van 2005, trachten we…