Bezoek van Minister Geert Bourgeois aan het Oostends erfgoed

Dement heeft Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor ondermeer Toerisme en Onroerend Erfgoed, uitgenodigd voor een werkbezoek…