Open brief aan de keizer

Geachte Heer Vande Lanotte, Wij hadden eerst het plan opgevat om Bart Bronders, de schepen die…