Hotel du Louvre : Stad Oostende blijkt slechte verliezer!

Een anonieme bron : durft stad Oostende het debat dan niet meer openlijk aan te gaan?…

Raad voor Vergunningsbetwistingen fluit stad Oostende en Deputatie terug!

Buren bekomen opnieuw de schorsing van de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre Wat voorafging Na…