Bart Tommelein zet bocht van 180° in

Hotel du Louvre

Het verhaal van het Hotel du Louvre is onder onze lezers voldoende gekend. We zullen het hier dan ook niet herhalen. Bij zijn aantreden in januari 2013 nam onze kersverse schepen van erfgoed, Bart Tommelein, zich voor om het netelige dossier dat zijn voorganger Bart Bronders sinds zijn nederlaag voor de Raad van State in 2007 had laten verrotten, op te lossen. In oktober 2013 kondigde Tommelein aan dat hij een akkoord met de eigenaar van het Hotel du Louvre bereikt had. De gevel zou bewaard blijven en erachter kon een nieuwbouw gerealiseerd worden. Tommelein liet letterlijk optekenen dat de uitstraling en gevel moest gevrijwaard blijven(1) en dat een sloop niet aan de orde was(2). Dement kon zich in dit compromis vinden vanuit het besef dat de jarenlange verkrotting van het gebouw niet langer toeliet om achter de gevel hedendaagse appartementen in te richten. Tommelein liet zich in de pers dan ook lovend uit over de compromisbereidheid van Dement :

Tommelein is tevreden over de samenwerking. ‘De doorbraak in dit moeilijke dossier is de grote verdienste van Dement en hun inzet om de sloop tegen te gaan.

(Het Nieuwsblad dd. 18.10.2013).

Groot was dus eenieders verrassing toen Tommelein op 21 januari 2014 een persbericht liet uitsturen over de nieuwe bouwaanvraag voor het Hotel du Louvre. Volgens Tommelein was dit een compromisvoorstel waarbij de bestaande voorgevel zal worden herbouwd conform aan de originele gevel. Aan De Zeewacht verklaarde Tommelein verder nog dat de dakappartementen op de 5de bouwlaag niet zichtbaar zouden zijn vanop straat. De bocht van 180° was hiermee ingezet.

Waarom Tommelein nu plots afwijkt van het compromis om de gevel te bewaren dat hij in oktober 2013 nog zelf had afgekondigd, is een compleet raadsel. Ondertussen wordt wel duidelijk dat de uitleg van Tommelein langs alle kanten mangelt. Dement is het dossier op de dienst Stedenbouw gaan inkijken en kwam daar tot een aantal merkwaardige vaststellingen. In het dossier zit een offerte van het renovatiebedrijf A2Z voor het opmeten van de gevelornamenten en de aanmaak van rubberen mallen waarmee naderhand exacte kopieën op de gevel zullen geplaatst worden. Deze offerte dateert echter van vóór oktober 2013 toen Tommelein zijn compromis met de eigenaar om de gevel te bewaren in de pers afkondigde. Wie houdt hier dus wie voor de gek? Wist Tommelein al langer dat de eigenaar nooit de intentie had om de originele gevel te bewaren en heeft hij de Oostendenaars doelbewust op het verkeerde been willen zetten om hen eerst de sloop van de achterbouw en daarna ook van de gevel te doen slikken? In het dossier zit er ook een 3D visualisatieconcept waaruit duidelijk blijkt dat de dakappartementen wél degelijk zichtbaar zullen zijn vanop straat, in tegenstelling tot wat Tommelein aan De Zeewacht verklaard heeft. Kende Tommelein het nieuwe bouwdossier van de bouwpromotor dan niet toen hij met De Zeewacht sprak of heeft hij ook hier de Oostendenaars iets op de mouw willen spelden? In beide gevallen, een houding die ons inziens een Eerste Schepen onwaardig is. Ook de bewering in het persbericht van Tommelein dat de gevel zal heropgebouwd worden conform aan de originele gevel blijkt niet te kloppen. De poorten aan weerszijden worden groter gemaakt zodat wagens gemakkelijker naar de achterliggende garageboxen kunnen rijden. Weg is de harmonieuze symmetrie die de historische gevel van het Hotel du Louvre thans kenmerkt.

Het hoeft geen betoog dat de nieuwe aanvraag van de bouwpromotor geenszins te verzoenen valt met het compromis dat Tommelein in oktober had afgekondigd en waarin Dement zich kon vinden. Dement zal dan ook bezwaar tegen deze nieuwbouwplannen indienen.

Wie ook bezwaar tegen de sloop van het Hotel du Louvre wil indienen vindt een modeldocument van het bezwaarschrift op de link : http://www.iloveo.be/media/pdf/bezwaarschrift_HDL_2014.doc.

In een erfgoeddossier werd de Oostendse eigenaar verplicht de gevel te bewaren. In het dossier van het Hotel du Louvre wordt andermaal de bouwpromotor volledige bouwvrijheid gegund. Construct Desimpel heeft ook nog nooit leegstandtaks moeten betalen. Verder liet Construct Desimpel het pand jarenlang moedwillig verkrotten en wordt deze nu door onze schepen beloond met een sloopvergunning omdat een restauratie niet langer bouwfysisch en economisch haalbaar zou zijn.

Meer informatie over het Hotel du Louvre vind je hier.

(1) Doorbraak in symbooldossier historische Hotel du Louvre (Oostende) – Het Nieuwsblad
(2) http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/105_b30559c5dfdfbb40bba068cff26ecbb3-1.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *