Bezoek van Minister Geert Bourgeois aan het Oostends erfgoed

Dement heeft Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor ondermeer Toerisme en Onroerend Erfgoed, uitgenodigd voor een werkbezoek aan Oostende. Dankzij de combinatie van deze bevoegdheden heeft Minister Bourgeois immers de sleutel in handen om een duurzaam erfgoedtoerisme in Vlaanderen te ontwikkelen. Toerisme en erfgoed kunnen elkaar versterken, zeker in een badstad zoals Oostende, met enerzijds een groot aantal tweedeverblijvers en dagjestoeristen en anderzijds een opmerkelijk cultuurhistorisch patrimonium

Het werkbezoek van Minister Geert Bourgeois op 28 januari 2010 was een hoogtepunt in het 5-jarig bestaan van de erfgoedvereniging Dement Oostende. Nooit eerder kwam een Minister, bevoegd voor Monumentenzorg, zich persoonlijk vergewissen van het belang van erfgoed voor de toeristische ontwikkeling van onze badstad.

Particuliere initiatieven herwaarderen ons erfgoed

Het ministerieel werkbezoek kwam er op initiatief van Dement Oostende. In een stad waar het stedenbouwkundig beleid in het laatste decennium eenzijdig gericht was op de bouw van monotone nieuwbouwappartementen wilden wij het potentieel van herbestemming van erfgoed aantonen. Ook op toeristische vlak zijn er veel meer mogelijkheden voor ons erfgoed. De klemtoon vandaag ligt voornamelijk op grootschalige publiekstrekkers, vaak binnen de kleine radius van de stadskern, en met bovendien een beperkte impact in de tijd. Het thema ‘erfgoed als hefboom voor het toerisme’ werd tot op heden eerder stiefmoederlijk behandeld… Nochtans is het potentieel zeer groot, dit wordt ondermeer bewezen door het recente initiatief van de Handelaarsbond die een erfgoedwandeling uitwerkte doorheen de wijken van de 19de eeuwse stadsuitbreiding. Zijn de wandelaars, het kleine kaartje in de hand, in deze stadswijken u ook reeds opgevallen?

Zo was ook het werkbezoek van de Minister een initiatief van oprecht met de stad begane Oostendenaren. Het kostte weinig overredingskracht om de Minister tot een werkbezoek te overhalen. Op 2 oktober 2009 trok een delegatie naar het kabinet in Brussel om de erfgoedvereniging Dement, haar strijd voor de herwaardering van het Oostendse erfgoed, en het potentieel van erfgoedtoerisme aan de kust voor te stellen. Het kabinet was snel overtuigd van de wervende boodschap van Dement Oostende en vond een werkbezoek van de Minister de volgende logische stap om ter plaatse de toestand te komen bekijken. Na wat zoekwerk in de gevulde agenda’s werd uiteindelijk donderdag 28 januari op onze Dementkalender vastgepind. Met een kleine oproep vonden we heel snel een aantal bereidwillige/enthousiaste sympathisanten met panden die onze boodschap precies verwoorden: “Erfgoed is een belangrijke troef voor het toerisme”.

Ontluikende initiatieven voor toeristen op zoek naar meerwaarde

Oostende heeft achter de betonnen muur van appartementen gelukkig nog een aantal buurten waar de bouwwoede het historisch patrimonium nog niet heeft weggeraasd, waar de architecturale beeldkwaliteit hoog blijft, waar het gezellig kuieren is, en waar ondernemende particulieren kleinschalige toeristische initiatieven ontwikkelen met respect voor erfgoed. Dit juichen wij toe! Recentelijk ontwikkelden particulieren, ondernemende zelfstandigen of verenigingen initiatieven waarbij erfgoed in de kijker gesteld wordt. Zo werden erfgoedpanden ingericht als Bed & Breakfast of Guesthouse voor seizoensverhuur, werden Eet- en koffiehuizen alsook hotels ingericht in karaktervolle, beeldbepalende panden met een ziel. Elk van deze projecten biedt een duurzame meerwaarde voor de buurt.

We stelden een parcours samen waarlangs we de Minister enkele pareltjes van het kusterfgoed konden tonen. In een historische oldtimer bus werd de Minister achtereenvolgens naar het koffie- en eethuis ’t Groote Huys gevoerd, de synagoog op het Filip van Maestrichtplein waar ook de plannen voor een Bed & Breakfast in het Vandenbrouckepand werden toegelicht, de Peter Benoitstraat en de Koninklijke Stallingen. De delegatie ging vervolgens naar een Guesthouse in het Westerkwartier, en langs de Hippodroomwijk naar Hotel Mondo in de Van Iseghemlaan.

Succesvol werkbezoek van Minister Geert Bourgeois op initiatief van Dement Oostende

Het bezoek van de Minister was een onverdroten succes. De Minister was gecharmeerd door ons initiatief en wil het erfgoedtoerisme, net als het hoevetoerisme, meenemen in promotiecampagnes die zullen worden opgezet door Toerisme Vlaanderen. We kunnen het niet beter samenvatten dan zoals de Minister zelf op het Focus-journaal zei : “Ja, absoluut. Het was een heel constructief, een heel interessant bezoek. Ik heb verborgen delen van Oostende leren kennen; Oostende heeft heel wat te bieden, heeft mooie Belle Epoquewijken, heeft mooie panden, beschermde en niet beschermde, en, vooral, ik heb kennis gemaakt met hele mooie herbestemmingen”.
Op Radio 2 verklaarde de minister: “Dergelijke initiatieven passen in het Vlaams Erfgoedbeleid. Dit is iets dat we heel sterk promoten onder een dubbele vorm; ten eerste het hergebruiken van panden voor toerisme, logies en gastronomie; ten tweede deze ook mee op te nemen in de toeristische promotie. Ik zie dat Oostende nu met erfgoed bezig is. Het tonen van verborgen schatten aan de toerist is lovenswaardig. Wie zich alleen op de kustlijn beweegt heeft er geen kennis van. Daarom is het goed dat er een actief beleid rond erfgoed gevoerd wordt, en dat er ook groepen zijn zoals Dement die daar rond sensibiliseren. En evenzeer dat de stad daar ook op inpikt! Ik zie ook tot mijn aangename verrassing, dat de handelaren eveneens actief meewerken aan het ontwikkelen van erfgoedwandelingen. Ik heb er het gevoel dat er in Oostende een goeie wind aan het waaien is inzake erfgoedzorg.” Ook de objectieve pers was lovend in haar commentaren. Zo titelde De Zeewacht : “Minister Bourgeois gecharmeerd door Dement vzw na werkbezoek aan Oostende”.

Doelstelling werkbezoek Minister Bourgeois

Dement Oostende toonde tijdens het bezoek van de Minister het potentieel van erfgoed aan de kust aan. Met commissie A.be werden hopelijk de fundamenten gelegd voor een gezond lokaal erfgoedbeleid. Maar Dement denkt al een stap verder. Want Oostende heeft meer te bieden dan zon, zee en strand. Wij denken aan de verschillende mogelijkheden om erfgoed op te waarderen, in het bijzonder door herbestemming.

Tijdens het werkbezoek vestigde Dement Oostende de aandacht op een aantal herbestemmingsprojecten. En wij vroegen steun voor een beleid gericht op het stimuleren van soortgelijke initiatieven met het oog op duurzaam toerisme met respect voor het erfgoed gans het jaar door. Maar duurzaam erfgoedtoerisme komt niet vanzelf! Dement Oostende vroeg dan ook aan Minister Bourgeois :

  • Impulsen voor toeristische herbestemmingsprojecten die een win-winsituatie voor erfgoed en toerisme opleveren;
  • Een platform om erfgoedtoerisme te promoten zoals dit reeds voor het hoevetoerisme bestaat.

 

Dat het werkbezoek de Oostendse beleidsmensen sterk interesseerde werd duidelijk toen Schepen voor Toerisme Hilde Veulemans en directeur van Toerisme Oostende Peter Craeymeersch zich (zonder hiervoor uitgenodigd te zijn maar zeker welkom) vervoegden op de rondleiding met de Minister. Dergelijke interesse voor ons initiatief konden we vanzelfsprekend alleen maar toejuichen, omdat het ons de kans bood om onze eigen beleidsmakers persoonlijk het belang van erfgoed in Oostende aan te tonen. Spijtig genoeg verklaarde de meer politiek gekleurde pers achteraf dat Minister Bourgeois uitsluitend een werkbezoek aan de stad Oostende bracht voor een toelichting omtrent het recente erfgoedbeleid van Schepen Bronders. Foei!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *