'Bluuf me je fikken van de miene'-actie geslaagd

Stad Oostende beseft plots dat ze zich door de Zeebrugse visveiling heeft laten rollen

Actie groot succes

Op vrijdagavond 7 februari organiseerde de vzw Dement Oostende, samen met andere stakeholders, onder de leuze ‘Bluuf met je fikken van de miene’ een sfeervolle wandeling rond het Visserijdok. De wandeling werd opgeluisterd met een speech van Sebastien Dewaele (bekend als zanger bij Preuteleute en als acteur in de VRT-reeks ‘Eigen Kweek’) en muziek van de orkestband The Melody Makers. De actie was een groot succes. Afhankelijk van de nieuwsbron varieerde het aantal deelnemers van 250 tot zelfs 400!

Sloopvergunning voor een erfgoedpand met hoge locuswaarde zonder te weten wat er in de plaats komt.

Sebastien Dewaele

De organisatoren wilden met hun actie protesteren tegen de sloopvergunning van de Vismijn die de stad Oostende aan de Zeebrugse visveiling heeft afgeleverd. De Vismijn is een gebouwencomplex uit 1949-1951 in een modernistische stijl dat getuigt van de wederopbouw na WO II. De Vismijn is niet alleen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Onroerend Erfgoed (ID 56844) maar kreeg door de stad Oostende ook een hoge locuswaarde toebedeeld. Het begrip ‘hoge locuswaarde’ is dus de hoeksteen van het prille erfgoedbeleid van de stad Oostende en betekent dat het gebouw in principe niet kan gesloopt worden. Ondanks de negatieve adviezen van het agentschap Onroerend Erfgoed en haar eigen commissie A.be, heeft de stad Oostende toch een sloopvergunning voor de Vismijn afgeleverd. De sloopvergunning is des te frappanter omdat er géén bouwaanvraag voor een nieuwbouwcomplex werd ingediend. De stad Oostende laat dus de afbraak van een historisch waardevol en beeldbepalend gebouwencomplex toe zonder enige garantie dat het nieuwbouwcomplex architecturaal minstens even waardevol zal zijn als de bestaande Vismijn.

De sloopvergunning werd door de vzw Oostendse Oosteroever aangevochten bij de Bestendige Deputatie. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft geadviseerd om dit beroep gegrond te verklaren omdat de stad Oostende de sloopaanvraag vergund heeft “zonder enige garantie m.b.t. de kwaliteit van de toekomstige invulling van de site”. De sloopvergunning is nu geschorst en kan voorlopig niet ten uitvoer gelegd worden. Wij zijn benieuwd of de Bestendige Deputatie, die dezelfde politieke kleur heeft als ons stadsbestuur, ook zal afwijken van het advies van haar eigen ambtenaar.

Oostendse politici schieten plots wakker

In de aanloop naar onze actie van vrijdagavond, beseften onze lokale politici plots dat ze met de aflevering van een sloopvergunning aan de Zeebrugse visveiling een kemel van formaat geschoten hadden : Oostends maritiem erfgoed wordt opgeofferd aan de Zeebrugse visserijbelangen zonder dat er een nieuwbouwproject in de plaats komt. De bevoegde schepen Bart Tommelein (Open VLD) repte zich dan ook om de Minister-­‐President Kris Peeters in het Vlaams Parlement nog eens te laten bevestigen dat er wel degelijk een nieuwe vismijn in Oostende zal gebouwd worden. Ook de burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) kroop in zijn pen en verzond een ingebrekestelling aan de Vlaamse Visveiling omdat zij nog nooit de overeengekomen in Oostende te veilen quota (45%) had nageleefd. Zelfs de immer zwijgzame CD&V liet zich vrijdag horen met een persbericht waarin zij ook bevestigden dat er dankzij hun ministers Peeters en Crevits een kwalitatief nieuwbouwcomplex met lokale tewerkstelling op de vismijnsite zou komen.

Heren en dames politici die het Oostends stadsbestuur uitmaken, als de Zeebrugse visveiling daadwerkelijk wil investeren in moderne en efficiënte visserij-­activiteiten te Oostende en op de site van de oude Vismijn een nieuwe visveiling wil bouwen, waarom wacht u dan niet gewoon om de sloopvergunning voor de oude vismijn af te leveren totdat de Zeebrugse visveiling ook haar aanvraag voor het nieuwbouwproject zal ingediend hebben….?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *