Bredene

Kop van ’t Sas site

Woonproject op Kop van ’t Sas – 13 april 2008

Bredene bereidt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dat 55 woningen per hectare voorziet op de Kop van ’t Sas. Deze rustige wijk aan de Prinses Elisabethlaan (Bredene), langs het kanaal Oostende-Brugge behoort niet echt tot Oostende, maar maakt met de ligging van het Koninklijk Werk IBIS toch deel uit van ons Oostends patrimonium. Concreet betekenen deze 55 woningen per hectare zo’n 500 à 600 woningen. Vast staat dat er aan de kant van de Spuikom zeker hoogbouw zal moeten komen om deze ambitieuze doelstelling te halen.Volgens de Schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Vandenberghe zal “geen enkele eigenaar verplicht worden te verhuizen of te verkopen”. Hij voegt er evenwel het volgende lokkertje aan toe: “Wie zijn eigendom wil verkopen, zal er een hele mooie prijs voor krijgen. Maar elke eigenaar blijft altijd zijn eigen baas. Wij stellen enkel de krijtlijnen vast, daarna speelt de vrije markt.” Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Het is duidelijk dat velen aan de lokroep van het geld niet zullen kunnen weerstaan en zullen toegeven aan de bouwpromotoren. Dat diezelfde bouwpromotoren volgens schepen Van den Berghe ‘de regeltjes van het RUP zullen moeten volgen om alzo ‘het algemeen belang te dienen’ lijkt eerder een doekje voor het bloeden. Een zwak argument dus.

Aan wie ongerust uitkijkt naar de toekomst van de gebouwen van de Ibis, kunnen we enkel zeggen dat de school ‘het liefst zou blijven waar ze is’ en zich afvraagt waar ze nog zo’n school zouden kunnen inplanten met dezelfde ruimte en mogelijkheden qua openbaar vervoer. Ook hier stelt schepen Vandenberghe dat de school ‘volledig vrij is om zijn eigendom te verkopen’, maar: dat het Koninklijk Werk Ibis zich wel aan royale voorstellen mag verwachten. Tja, een goede verstaander…

Er bevinden zich toch enkele markante gebouwen op het kop van ’t Sas :

Prinses Elisabethlaan nrs. 1-2 Koninklijk Werk Ibis. Deze stichting uit 1906 stond onder bescherming van Prins Albert. Oorspronkelijk was de stichting een weeshuis én school voor visserskinderen, later werd dit verruimd tot probleemkinderen, aan wie maritiem onderwijs werd aangeboden. Aanvankelijke was de stichting gehuisvest in een driemaster z.g. “Ibis”, maar verhuisde vanaf 1925 naar het huidige gebouw. Dit markant wit gebouwencomplex heeft een beeldbepalende ligging op de “landtong” tussen het kanaal en de Noordede. Het gebouw bestaat uit een eclectische straatvleugel met klassen, internaat en beheerders-woning opgetrokken in twee fazen. In 1919 werd de voormalige brouwerswoning (huisnummer 2) van ca. 1900 aangekocht, waarna vanaf 1920 de aanpalende rijhuizen gesloopt en vervangen werden door nieuwbouw in aansluitende bouwtrant. Dit werd voltooid in 1924 (huisnummer 1). In 1995 werd aanpalend een nieuwe gebouw n.o.v. architecten Maes & De Busschere (Oostende) opgetrokken met zijn typerend centraal trappenhuis van glasbeton oplopend in de lage, ronde toren. (VIOE inventaris ID 54435)

Prinses Elisabethlaan nrs. 13-14 Voormalige sluiswachterswoning (?) Pand uit de 19e eeuw, gelegen recht tegen over de sluizen Sas-Slijkens. Dit is een vrijstaand, eclectisch complex met v.l.n.r. de lage loods (loodrecht op straat), het dubbelhuis en het enkelhuis. (VIOE inventaris ID 54436)

Prinses Elisabethlaan nrs. 15-17 “Oud Gemeentehuis Bredene” Pand uit 1864 cf. opschrift van puilijst. De gemeentehuisfunctie, gecombineerd met school, werd in 1992 overgebracht naar de nieuwbouw aan het Centrumplein. Nu is het de locatie voor de “Gemeentelijke Kunst-akademie” en de “Gemeentelijke Harmonie Bredene”. Het pand is een vrijstaand, eclectisch geheel met twee bouwlagen onder onderbroken zadeldak met de achterliggende, voormalige gemeenteschool uit 1874. (VIOE inventaris ID 54437)

Prinses Elisabethlaan nr. 28 Enkelhuis met souterrain, twee bouwlagen en drie traveeën uit het begin van de 20e eeuw. Opmerkelijke gevel van lichte baksteen verlevendigd met horizontale banden van geglazuurde en faiencetegeltableaus met bloemmotieven. (VIOE inventaris ID 54438)

Bezwaarschrift tegen ontwikkeling Sas Slijkens – 9 december 2008

Dement Oostende heeft bezwaar ingediend betreffende de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende, ontwikkelingsgebied sas Slijkens (Bredene), bij de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening VLACORO. Na bestudering van de diverse documenten en plannen kwamen wij tot tot het besluit dat de toekomstige bestemmingen nefast kunnen zijn voor het bestaand erfgoed, met name de Prinses Elisabethlaan en de zone rond het Koninklijk Werk IBIS. Het ontwerp geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen tot vlak tegen de beschermde monumenten en waardevolle landschappen, en geeft geen duidelijkheid over de te verwachten kwaliteit van de projecten.

Dement vindt dat men moet vermijden dat dit waardevol gebied ondoordachtzaam ontwikkeld wordt door projectontwikkelaars die handelen uit louter winstbejag en kortetermijnvisies. Terug geeft het ontwerp geen duidelijkheid over de te verwachten uitbouw van het gebied. Het geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen zonder rekening te houden met aanwezig waardevol erfgoed en waardevolle stadszichten. Het uniek karakter van dit stadsdeel wordt grotendeels bepaald door het aanwezige erfgoed, zijnde het schoolgebouw Koninklijke Werk Ibis uit 1924 (Prinses Elisabethlaan 1-2), de voormalige sluizerswachterswoning uit de 19e eeuw (Prinses Elisabethlaan 13-14), Het oud gemeentehuis Bredene uit 1864 (Prinses Elisabethlaan 15-17) en de herenhuizen uit begin 20e eeuw (Prinses Elisabethlaan 28). Er dient ons inziens een beperking qua bouwhoogte en qua bouwdichtheid (600 woongelegenheden gepland) voorzien te worden.

Volgens de laatste geruchten zou al een groot deel van de gronden, waaronder het oud Bredense gemeentehuis uit 1864, opgekocht zijn door een immobiliëngroep rond de familie Haeck van het advertentieblad Tips. Hooggeplaatste Oostendse politici zetten ondertussen het Koninklijk Werk Ibis sterk onder druk zodat zij ook hun schoolgebouwen zouden verkopen. Op deze manier verkrijgen de projectontwikkelaars een groot stuk bouwgrond in de handen, met mogelijkheid tot bouwen tot 42 meter hoog, en met prachtig zicht op de haven van Oostende. De doelgroepen zullen wel geen Bredenaars of Oostendenaars zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *