Buren dienen bezwaar in tegen sloop erfgoed op de zeedijk

Buren dienen bezwaar in tegen sloop erfgoed op de zeedijk dat plaats moet maken voor nieuwbouwproject van bouwpromotor Degroote.

Het zal u misschien verbazen maar temidden onze Atlantikwall, de betonnen muur van appartementsblokken die onze Noordzeekust zo ontsiert, zijn er enkele appartementscomplexen die als erfgoed gecatalogeerd staan. Zo staan de residenties Gavina, Stanhill, Neptunus en Noorster op de Albert-I promenade nr. 33, 36, 37 en 38 vermeld in de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed. Het moeten de eerste appartementcomplexen geweest zij die in de jaren na WO II op de zeedijk gebouwd werden. Volgens de VIOE zijn deze appartementscomplex degelijk aangekleed met arduinen vloeren, trappen met sierlijk afgewerkte leuningen en goed bewaard schrijnwerk. De panden met nr. 37 en 38 hebben slechts 5 bouwlagen terwijl de andere appartementscomplexen op de zeedijk ondertussen zijn opgetrokken tot 8, of zelfs 9 bouwlagen hoog.

Een unieke opportuniteit dus voor een bouwpromotor om dit erfgoed te slopen en een nieuwbouwcomplex met minstens 3 extra bouwlagen te zetten. Bouwpromotor Degroote heeft alvast zijn kans geroken en een aanvraag voor de sloop van de 2 “erfgoedappartementscomplexen” met nrs. 37-38 en de bouw van een nieuw appartementscomplex ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek dat op 12 februari afliep, hebben verschillende bewoners van de aanpalende appartementscomplexen bezwaar ingediend tegen de sloop van deze “erfgoedappartementscomplexen” omwille van hun erfgoedwaarde.

We kijken nu met belangstelling uit naar wat het schepencollege met deze bezwaren gaat aanvangen. We herinneren ons nog al te goed hoe tijdens de laatste verkiezingen bepaalde schepenen hun affiches mochten ophangen aan de werven van de grote bouwpromotoren. Er werd ons op het hart gedrukt dat dit zeker niet in de weg staat van een neutraal en onafhankelijke bestuur.

We rekenen er dus op dat de bezwaren op de dienst Stedenbouw met de nodige professionaliteit en ernst onderzocht zullen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *