Amsterdamstraat – Alfons Pieterslaan – Jules Peurquaetstraat

Co-Center

Leegstand Co-Center wordt gerenoveerd – 7 december 2012

Co-Center wordt omgetoverd tot woonproject met 49 lofts

Het bekende Co-Center in Oostende krijgt na tien jaar leegstand eindelijk nieuw leven ingeblazen. Het gebouw wordt omgetoverd tot een wooncomplex met 49 lofts. De eigenaar kreeg een bouwvergunning en behoudt zoveel als mogelijk het oorspronkelijke uitzicht van het historische gebouw uit 1928.
Het Co-center is de laatste jaren vooral gekend als een verlaten plek in de Oud-Hospitaalwijk. Een stadskanker volgens mensen zonder visie. Al in 2006 liet Dement weten dat het hoofdgebouw in Vlaamse neo-renaissance en de interbellum werkhuizen rond de koer zeker de moeite waard zijn om geïntergreerd te worden in een aantrekkelijk geheel. Jaren bleef het stil rond de site. We hoorden dat het te koop stond, en we ergerden ons aan het gebrek aan initiatief van de beleidsmakers om deze plek aan te pakken en te promoten.

Maar nu waren we zeer aangenaam verrast dat het Co-Center, vroeger in de volksmond beter bekend stond als De Coo , eindelijk een nieuwe invulling krijgt. Het gebouw stond tien jaar leeg en kwam in 2006 in handen van Walther Willekens, een ondernemer die actief is in de seniorenzorg. ‘We wilden er aanvankelijk een project voor ouderenzorg van maken’, zegt Willekens. Na grondig onderzoek bleek het onmogelijk om het pand te verbouwen volgens de strenge regels qua toegankelijkheid voor senioren. ‘Daarom geven we deze site een nieuw invulling met 49 lofts. De oppervlaktes variëren tussen de vijftig en tweehonderd vierkante meter’, legt Willekens uit. ‘Sommige gelijkvloerse woningen krijgen een tuin en er komt ook een gemeenschappelijk zonneterras bovenop het gebouw. Alle woongelegenheden zullen energiezuinig zijn. De centrale straat blijft behouden en ook de naam blijft. Enkel één hoekhuis wordt afgebroken om de toegankelijkheid te bevorderen’, zegt zoon Guylian.
De werkzaamheden zullen anderhalf jaar duren. ‘We zien het Co-Center niet meer als een commercieel centrum. De centrale open ruimte moet wel een ontmoetingsplek worden voor de bewoners. Dat kunnen zowel jonge gezinnen als senioren zijn’, zeggen Walther en Guylian Willekens. Het groene binnenplein zal wel niet meer permanent toegankelijk zijn. ‘Dat wordt een ruimte voor de bewoners. Om de veiligheid te bewaken, is het niet aangewezen om die site permanent open te zetten.’

De eigenaar kreeg van het stadsbestuur ondertussen een bouwvergunning, een belangrijke stap in de realisatie van het nieuw project. ‘Het gebouw afbreken, is nooit een optie geweest. Het pand staat op de lijst van bouwkundig erfgoed en heeft een rijke geschiedenis. Die willen we niet verloren laten gaan. De gebouwen, inclusief schoorsteen, blijven staan en krijgen binnenin een nieuwe invulling.’ Dat het Co-Center een rijke geschiedenis heeft, staat buiten kijf. Het complex dateert uit 1928 en werd toen gebouwd door de coöperatieve SEO (Spaarzaamheid Economie Oostende). In de zone tussen de Alfons Pieterslaan, Amsterdamstraat en Jules Peurquatstraat bevonden zich ooit een timmerwerkplaats, stallingen, een beenhouwerij en een bakkerij. Na het faillissement van SEO in 1981 stond het enkele jaren leeg waarna het in handen kwam van notaris Johan Lahaye. Hij doopte het om tot Co-Center en bracht nieuw leven in de brouwerij. In de hoogdagen, in de jaren negentig, had het Co-Center een eigen radiozender, een verkoopszaal, een fitnesszaak en een school. De bekende Bierco was dé horecazaak van de stad. Maar fout beheer en megalomane plannen van notaris Lahaye veroorzaakten een teloorgang van het Co-Center.

Co-Center – 7 november 2007

De laatste jaren stond het complex leeg. De renovatieplannen zijn ondertussen al opgeborgen en het complex staat nu terug te koop voor een slordige 5 miljoen euro.

Co-Center – 8 november 2006

Het Co-Center wordt een renovatieproject met ombouw van het complex naar lofts, en met hopelijk zoveel mogelijk behoud van de authentieke panden. De bouwpromotor heeft ondertussen al diverse panden in de buurtstraten opgekocht. Hopelijk voor integratie. IVOE ID-55330.

Het Co-Center – juni 2006

Het Co-center is de oudste getuige van het grootste winkelcomplex die Oostende gekend heeft, nl. de SEO. Het gebouwencomplex tussen de Amsterdamstraat, A. Pieterslaan en J Peurquaetstraat werd gebouwd in 1928-1929. Vandaag werd het complex verkocht aan projectontwikkelaar Kris Van Och uit Knokke. Maar de uiteindelijke invulling blijft vaag : wordt het een volledig nieuwbouw of worden er loften gebouwd in de oorspronkelijke gebouwen ? Schepen Bronders verklaart voorstander te zijn van het behoud van het karakter van de site, maar verklaart tergelijkertijd ook dat dit echter geen beperking mag zijn voor het project. Niet echt een duidelijk standpunt. Het hoofdgebouw in Vlaamse neo-renaissance, en de interbellum werkhuizen rond de koer zijn zeker de moeite waard om geïntegreerd te worden in een aantrekkelijk geheel.


Een korte historiek.

De samenwerkende maatschappij S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende) werd in 1892 opgericht. Het is een coöperatieve die gesticht werd onder de bedienden van de Staat en meer bepaald onder het personeel van de spoorwegen, de post, telegraaf en zeewezen. De coöperatieve speelt bijna een eeuw lang een belangrijke rol in de distributiesector van Oostende en omgeving, tot het wordt opgegeven in 1981. De constante groei van de S.E.O. drukt zich niet enkel uit in een stijgend zakencijfer maar eveneens in een steeds groter worden aantal bijhuizen verspreid over de stad en de Oostendse regio. In dit kader wordt in 1924 een grote eigendom aangekocht met een hoofdvolume in de Amsterdamstraat met een achterliggende binnenplaats met opslagplaatsen en stallingen, gelegen achter de rijbebouwing in de Alfons Pieterslaan/Peter Benoitstraat/Jules Peurquaetstraat. Men installeert er een timmerwerkplaats, een groentehandel, een vleeshouwerij enz. In 1928 worden de bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het voorgebouw in de Amsterdamstraat wordt het derde hoofdlokaal van de S.E.O., de nieuwe achterliggende gebouwen worden stallingen, opslagplaatsen, werkplaatsen enz.

In 1981 gaat de coöperatieve S.E.O. in faling. In 2002 wordt een grootschalige herbestemming gezocht voor het interbellumcomplex in de Amsterdamstraat. Er werd een project uitgewerkt met winkels, horeca en seminarieruimtes, waarbij de binnenplaats fungeert als deels overdekt terras. Echter is ook dit project failliet gegaan, waarop leegstand volgde. (info IVOE, iventaris n° ID 55330)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *