De saga van het Hotel du Louvre

Inleiding : hoe de stad Oostende haar erfgoed verpatste aan een bouwpromotor

Eind jaren ‘90 kocht de stad Oostende met subsidies uit het Sociaal Impulsfonds het Hotel du Louvre aan om er een buurthuis in onder te brengen. De stad Oostende liet echter haar plannen varen en bood het Hotel de Louvre te koop aan tegen een minimumprijs van 500.000 € met – volgens toenmalig Schepen Bart Bronders (SP.a) – ‘de belofte dat daar een nieuwbouw kan gezet worden, veel hoger dan de bestaande’.

Het Hotel du Louvre werd met 200.000 € winst verkocht aan bouwpromotor Construct Desimpel, wiens eerste bouwaanvraag voor alweer een appartementsblok in onze stad hierop prompt door de stad Oostende werd goedgekeurd. Op verzoek van de buurtbewoners en Dement liet de Raad van State de sloop van het Hotel du Louvre in mei 2007 onmiddellijk stil leggen.

Sindsdien heeft de bouwpromotor het Hotel du Louvre met de instemming van de stad Oostende laten verkrotten. Nooit heeft de stad leegstandstaks geheven, een gunstregime voor de bouwpromotor dat de gewone Oostendenaar niet te beurt valt.

Begin 2014 diende de bouwpromotor opnieuw een sloopaanvraag in die, na bezwaar van de buren en Dement, snel weer werd ingetrokken.

Eind 2014 diende de bouwpromotor een nieuwe sloopaanvraag en bouwaanvraag voor een appartementencomplex van 18m diep en 17m hoog in. De stad Oostende blijkt nu toch een sloopaanvraag voor het Hotel du Louvre en een bouwvergunning voor dit appartementcomplex te willen afleveren. De gevel zou een exacte kopie zijn maar is dit in werkelijkheid niet; de poorten werden groter gemaakt en de bovenste verdieping wordt opgetrokken. Met de sloop van het Hotel du Louvre verdwijnt alweer een beeldbepalende gevel uit het straatbeeld en komt de leefbaarheid van de aanpalende erfgoedpanden ernstig in het gedrang.

Schepen Claeys kan niet tellen

Nieuwbakken Schepen Kurt Claeys (Open VLD) zond deze week een persbericht uit. De stad Oostende heeft opnieuw een sloopvergunning voor het Hotel du Louvre afgeleverd en meent hierbij een stap dichter bij een oplossing te zijn gekomen in een dossier dat al 10 jaar aansleept. Schepen Claeys beweert dat het protest afneemt. Hij wijst erop dat er in 2005 ruim 615 bezwaren werden ingediend (quasi allemaal standaard bezwaarschriften die Dement toen actief is gaan ophalen – nvdr). In 2013 waren er dat nog 33 bezwaren (Dement heeft toen zijn energie in een filmpje over de loze verkiezingsbelofte van Schepen Vande Lanotte gestoken – nvdr). Vandaag zou het protest afgezwakt zijn tot 10 bezwaren. Nochtans werden volgens onze informatie een 80-tal bezwaarschriften ingediend, waaronder een groot aantal standaardbezwaarschriften. Heeft de Schepen deze standaardbezwaarschriften deze keer niet meegeteld, maar wel die van 2005? Een rare hersenkronkel die bewijst hoezeer de stad Oostende zich opnieuw in dit netelig dossier dreigt te vergalopperen.

Schepen Claeys slaat de bal nog 2 keer mis in zijn persbericht. Zo beweert hij dat de nieuwe plannen, wat het volume betreft, voldoen aan de afspraken die werden vastgelegd bij de verkoop van het pand door de stad Oostende in 2004. Onze nieuwe Schepen moet duidelijk zijn dossier nog instuderen want ziet over het hoofd dat de stad in de akte heeft laten bepalen dat de bouwdiepte van een nieuwbouw dient rekening te houden met de bestaande bebouwing, hetgeen niet het geval is met een bouwdiepte van 18m, terwijl de omliggende panden slechts 12m diep zijn. Tenslotte beweert Schepen Claeys ook nog dat de harmonie met de omliggende gebouwen blijft behouden. Dit geldt misschien voor de voorgevel, doch zeker niet voor de achtergevel waar door de bouwdiepte van 18m de aanpalende panden op de zonnigste dagen van het jaar een halve dag in de schaduw zullen liggen. Het persbericht van Schepen Kurt Claeys was dus een mooi staaltje van desinformatie.

Schepen Vande Lanotte slikt verkiezingsbelofte in

Zij die nog niet dement zijn, herinneren zich misschien nog hoe Johan Vande Lanotte (SP.a) bijna 20 jaar geleden in Oostende is neergestreken met de belofte dat, indien hij tot minister zou verkozen worden, de RMT zou blijven voortbestaan, om vervolgens, éénmaal hij minister was, als één van zijn eerste beleidsdaden de RMT te sluiten. Een oude vos verleert zijn streken niet. Ook in de aanloop naar deze legislatuur beloofde Schepen Vande Lanotte dat, met de SP.a in het bestuur, er géén sloopvergunning voor het Hotel du Louvre zou afgeleverd worden. Bekijk de duidelijke verkiezingsbelofte van Schepen Vande Lanotte op onze videomontage via de link http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s.

Groen protesteert

De partij Groen die het dossier van het Hotel du Louvre al jaren op de voet volgt, reageerde onmiddellijk op het persbericht van Schepen Claeys: Groen betreurt weinig kritische houding van schepen Claeys in symbooldossier | Oostende. Zij stellen terecht de vraag waarom de Stad de bouwpromotor niet aanspoort om gezinswoningen in het Hotel du Louvre in te richten eerder dan de typische 2-kamerappartementjes waarvan er ondertussen al duizenden gebouwd werden in onze stad.

N-VA zwijgt

Opmerkelijk is het stilzwijgen van de N-VA, de grootste oppositiepartij, in dit symbooldossier dat al 10 jaar zij die oprecht begaan zijn met de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het bouwkundig patrimonium in Oostende, bezig houdt. Waar is de tijd dat de N-VA samen met Dement en de andere oppositiepartijen luid op straat kwamen protesteren tegen de verkrotting van het Hotel du Louvre en het uitblijven van een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing?

Meer info over het Hotel du Louvre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *