Dement gaat onder voorbehoud akkoord met afbraak stedelijk zwembad

Een bocht van 180°! Na eerst voluit de renovatie van het stedelijk zwembad verdedigd te hebben, besloot het stadsbestuur plots om de renovatie af te blazen en te kiezen voor een nieuw zwembad op de site van de Vercaemerschool. De beslissing van het stadsbestuur om de procedure voor de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de renovatie van het Stedelijk Zwembad af te blazen haalde de nationale pers en stuit op veel kritiek in cultuur- en architectuurmiddens.

Niet beschermd

Het stedelijk zwembad laat niemand onberoerd. Het werd begin jaren ’70 ontworpen door 2 bekende Oostendse architecten, Paul Felix en Jan Tanghe, en ingeplant op het oorspronkelijk plantsoen achter de Koninklijke Gaanderijen naast het Thermae Palace Hotel. Het gebouw houdt een ware stijlbreuk in met zijn omgeving en staat symbool voor het Engels brutalisme, een architectuurstijl uit de jaren zestig en zeventig, die rauwe en compromisloze gebouwen tot doel had. Het gebouw is opgenomen in de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed, maar is niet beschermd als monument. Dezelfde architecten ontwierpen eerder reeds het Magdalenazwembad in Kortrijk, dat wel beschermd is.

Wél hoge locuswaarde

Het stedelijk zwembad kreeg van ons stadsbestuur in het kader van het actieplan Bouwkundig Erfgoed een hoge locuswaarde toebedeeld. Volgens de brochure ‘Mijn huis is erfgoed’ die Schepen Kurt Claeys (Open VLD) heeft uitgegeven, is de stelregel dat een pand met hoge locuswaarde moet bewaard moet blijven. Deze vaste beleidslijn werd ook bevestigd door onze burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.a) tijdens het verkiezingsdebat dat Dement Oostende in september 2012 heeft georganiseerd (http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s). We weten ondertussen dat een hoge locuswaarde, ondanks de verkiezingsbelofte van onze, op een tevredenheidsenquête laag scorende burgemeester, in Oostende niet veel inhoudt. De vismijn op de Oosteroever, het Hotel du Louvre in de K. Janssenslaan, het huis van Lea Timmermans in de Jozef-II straat, het Pension Floride in de Troonstraat, het zijn allemaal panden met hoge locuswaarde waarvoor ons stadsbestuur de laatste jaren een sloopvergunning heeft afgeleverd. Een hoge locuswaarde zal ons stadsbestuur er dus niet van weerhouden om ook het stedelijk zwembad te slopen. Lokaal bouwkundig erfgoed, zélfs met hoge locuswaarde, is in Oostende nog steeds een vogel voor de kat; het actieplan A.be dat dit lokaal erfgoed dient te beschermen, blijkt niet meer dan een maskerade die de schijn dat ons stadsbestuur zich zou bekommeren om haar architecturaal patrimonium, hoog moet houden.

stedelijk zwembad Oostende

stedelijk zwembad Oostendestedelijk zwembad Oostende Oostende

Afbraak onder voorbehoud

Dement betreurt dat ons stadsbestuur zich verschuilt achter de hoge renovatiekosten wegens de slechte bouwfysische staat om de afbraak te motiveren. Deze dooddoener hebben we al vaak gehoord. De slechte staat is immers het rechtstreekse gevolg van de jarenlange verwaarlozing van het zwembad door ons stadsbestuur. In deze zin is het stadsbestuur geen haar beter dan de bouwpromotor die moedwillig een erfgoedpand laat verloederen om het dan te kunnen slopen onder het mom dat het te verloederd is om het nog te kunnen renoveren. Dement is ook verbaasd dat het stadsbestuur de renovatie afblaast en onmiddellijk voor de sloop gaat zonder zelfs maar met de Vlaamse Bouwmeester te onderzoeken of er geen herbestemmingsmogelijkheden zijn.

Dement wil in het dossier van het stedelijk zwembad een genuanceerde positie innemen. Dit dossier onderscheidt zich immers van andere bedreigde erfgoedpanden doordat het uitzonderlijk géén plaats moet ruimen voor alweer een architecturaal banaal appartementsgebouw in de stad. Naar verluidt zou er een publiek toegankelijk park ingericht worden. Het gaat dus voor één keer niet om erfgoed dat moet wijken voor het winstbejag van een bouwpromotor, maar wel om het algemeen belang, hetgeen de sloop van dit markant gebouw in een ander perspectief plaatst. Daarenboven biedt de sloop een unieke kans om dit stedelijk landschap, met enkele van onze meest beeldbepalende gebouwen zoals de hippodroom, de Thermae Palace, en de Koninklijke gaanderijen die getuigen van de urbanisatie onder Leopold II en het mondaine karakter dat Oostende ooit zo kenmerkte, in zijn grandeur te herstellen door de aanleg van een kwaliteitsvolle en publiek toegankelijke plaats.

Een taak weggelegd voor de Gemeentelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed?

Ervan uitgaande dat ons stadsbestuur oor heeft voor de verzuchtingen van haar bewoners, kan er zelfs een breed publiek draagvlak gecreëerd worden voor een kwaliteitsvolle invulling van deze ruimte. De voorbereiding ervan zou zelfs kunnen gebeuren door de Gemeentelijke Commissie Bouwkundig Erfgoed die voormalig schepen Bart Tommelein (Open VLD) in het begin van de legislatuur juist in het leven riep om inspraak en transparantie te creëren in het bouwkundig erfgoedbeleid van de stad. Sinds het aantreden van zijn poulain, schepen Kurt Claeys (Open VLD), werd deze commissie echter niet meer bijeen geroepen werd. Of valt deze commissie nu onder de bevoegdheid van nieuwbakken schepen Bart Plasschaert (CD&V), bevoegd voor onroerend erfgoed maar dan wel niet voor wat de vergunningen zelf betreft. Joost mag het weten!

Wat er ook van zijn, Dement Oostende zal nauwlettend toekijken op de nieuwe invulling van deze site opdat het verlies van dit architecturaal patrimonium ruimschoots gecompenseerd wordt door de versterking van het nog aanwezige en voor Oostende zo typische erfgoed uit de Belle Epoque periode.

stedelijk zwembad Oostende

Foto’s: beeldbank Oostende

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *