Hotel du Louvre: Tweede zit voor prof. Vande Lanotte en architect Kurt Claeys – bouwpromotor op rand van faillissement – Oostendse belastingbetaler betaalt de rekening

Vijfde sloopaanvraag voor Hotel du Louvre

Eind december 2017 diende bouwpromotor Desimpel Construct, ondertussen al voor de vijfde keer, een aanvraag in voor de sloop van het Hotel du Louvre. Dit om de bouw toe te laten van een appartementencomplex van 18 m diep en 17 m hoog. Vreemd genoeg verschilt de aanvraag hiermee qua bouwdiepte en —hoogte niet van de vierde aanvraag van begin 2014, die toen ook door de stad Oostende en door de Deputatie werd goedgekeurd. Deze vierde aanvraag werd echter door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd, waarna Desimpel Construct deze aanvraag in maart 2016 zelf spontaan introk.

SloopaanvraagHDL

Oproep: dien uw bezwaar in!

Het openbaar onderzoek over deze vijfde aanvraag loopt af op 9 maart 2018, eind volgende week. Tot dan kan iedere belanghebbende bezwaar indienen tegen de sloop van het iconische Hotel du Louvre en de bouw van een nieuw megalomaan appartementencomplex in onze stad. Een bezwaar kan ingediend worden via email stedenbouw@oostende.be t.a.v. de heer Chris Jodts of via afgifte op het stadhuis (Vindictivelaan 1, 8400 Oostende), waarbij men een ontvangstbewijs vraagt.

Een modelbezwaarschrift kan gedownload worden via deze link

Het is echter aangewezen om het bezwaarschrift zoveel mogelijk te personaliseren omdat ons stadsbestuur standaardbezwaarschriften verticaal klasseert en als één enkel bezwaar telt.

Voor een goed begrip, Dement verzet zich, niet meer, tegen de sloop van het Hotel du Louvre op voorwaarde dat de gevel kwaliteitsvol heropgebouwd wordt conform de originele gevel én er een nieuwbouwproject wordt opgericht met een redelijke bouwdiepte en —hoogte die de leefbaarheid in de aanpalende, mooi gerenoveerde erfgoedpanden niet in het gedrang brengt. Hier knelt nu net het schoentje…

Tweede zittijd voor de zwaar gebuisde Vande Lanotte die beloofde dat het Hotel du Louvre niet zou worden afgebroken.

SloopaanvraagHDL

In september 2012 verklaarde Johan Vande Lanotte (SP.a) formeel dat er geen sloopvergunning zou afgeleverd worden. Toch leverde het Oostendse Schepencollege op 9 april 2015, met Vande Lanotte als waarnemend burgemeester, een sloopvergunning af voor het Hotel du Louvre. Een geschonden verkiezingsbelofte!

Bovendien beging de heer Vande Lanotte als professor in de rechten een zware fout. Een flater waarvoor hij zijn studenten een zware buis zou moeten geven. De Stad Oostende leverde in april 2015 de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre af onder voorwaarden die een bijkomende beoordeling van de stad Oostende vereisten. Dit vormt een flagrante schending van art. 4.2.19, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De bouwvergunning was door de bouwhoogte en —diepte daarenboven onverzoenbaar met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. De sloop- en bouwvergunning die waarnemend burgemeester Johan Vande Lanotte afleverde, werd dan ook onmiddellijk geschorst, en uiteindelijk ook vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Burgemeester Vande Lanotte krijgt nu een tweede kans om zijn verkiezingsbelofte van 2012 alsnog gestand te doen en zijn onwettige vergunningsbeslissing van 2015 recht te zetten door de vijfde aanvraag voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een beeldverstorend appartementencomplex gewoon te weigeren. De volkswijsheid stelt dat zelfs een ezel zich geen tweede keer aan dezelfde steen stoot.

Tweede zittijd voor Schepen Kurt Claeys die de sloop van het Hotel du Louvre “een goed dossier gedragen door een wettelijke vorm” noemde.

HDL

In oktober 2014 werd architect Kurt Claeys bevoegd schepen voor Stedenbouw De nieuwe schepen —onbeslagen in deze materie- kreeg met het Hotel du Louvre al meteen het meest ophefmakende erfgoeddossier van de laatste tien jaar op zijn bord. Het was allicht een beginnersfout toen schepen Claeys in april 2015 op het Focus-journaal verklaarde dat de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van bouw van een appartementencomplex van 18m diep en 17m hoog “een goed dossier gedragen door een wettelijke vorm” was.

Ook schepen Kurt Claeys krijgt nu een tweede kans om zijn fout uit 2015 recht te zetten en deze vijfde aanvraag af te wijzen gelet op de bouwdiepte van 18 m en bouwhoogte van 17 m. De leefbaarheid in de aanpalende erfgoedpanden dient immers gevrijwaard. Evenals het huidig straatbeeld.

Bouwpromotor Desimpel Construct op de rand van het faillissement

Een pand aankopen, het meer dan 13 jaar laten verkrotten en keer op keer aanvragen voor stedenbouwkundig onhaalbare bouwprojecten indienen, daar verdien je geen geld mee.

Desimpel Construct kan ervan meepraten. Zij sloot het boekjaar 2016 af met een verlies van zomaar even 1.400.289,- €, en dit op een balanstotaal van 5.386.192,- €. Ingevolge dit verlies heeft Desimpel Construct thans een negatief eigen vermogen van 1.164.700,- €. Daarenboven torst zij een schuldenlast van 4.621.594,- €. Het is duidelijk; zonder nieuwe financiële middelen is Desimpel Construct virtueel failliet. Na Sleuyter dreigt er dus opnieuw een bouwpromotor naar adem te moeten happen en de stad op te zadelen met een blijvende stadskanker.

Oostendse belastingbetaler blijft zitten met een gepeperde rekening voor het amateurisme van Vande Lanotte (Sp.a) en Kurt Claeys (Open VLD).

Zoveel amateurisme kon niet zonder gevolgen blijven De rechtbank heeft de stad Oostende en bouwpromotor Desimpel al veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding aan de buren van het Hotel du Louvre. De stad Oostende werd aansprakelijk gesteld omdat zij tot twee maal toe een onwettige sloopvergunning voor het Hotel du Louvre heeft afgeleverd. Het is al de derde keer op rij dat de stad Oostende in het ongelijk werd gesteld. In mei 2007 en september 2015 werden haar sloopvergunningen voor het Hotel du Louvre steeds door de hoogste administratieve rechtscolleges vernietigd. De Oostendse belastingbetaler mag de rekening betalen van al deze gerechtsprocedures, de nutteloze bijstand van een duur advocatenkantoor en een fikse schadevergoeding er bovenop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *