Gouden Pand 2007

GALLERIE GERITS, MADRIDSTRAAT 3-5

GALLERIE GERITS, MADRIDSTRAAT 3-5 GALLERIE GERITS, MADRIDSTRAAT 3-5 GALLERIE GERITS, MADRIDSTRAAT 3-5 GALLERIE GERITS, MADRIDSTRAAT 3-5
 
steekkaart

Naam: Gallerie Gerits
Bouwjaar: Interbellum
Architect: Danneel

beschrijving

Madridstraat nrs. 3-5. Winkelpand met bovenliggende appartementen uit Interbellum, gesigneerd “FRED. DANNEEL ARCH. T/S”. Breedhuis van vier traveeën en vijf bouwlagen onder plat dak. Gecementeerd gevelparement, plastisch uitgewerkt met ‘gegolfde’ erkers, doorgetrokken tot bovenverdieping. Rechthoekige vensters met behouden beglazing en geometrische roedeverdeling. Winkelpui met zwartmarmeren bekleding onder granito-puilijst. Nevenliggend nr. 7 in aansluitende bouwtrant, doch in baksteen.

bezoek

Tom Gerits is een kunstliefhebber, getuige zijn gallerie in de winkel op het gelijksvloer, en een groot erfgoed minnaar. Het winkelgedeelte maakte vroeger nog deel uit van de oorspronkelijke Corman boekwinkel die in de Adolf Buylstraat was gelegen. Deze ‘legendarische’ boekenwinkel werd in 2 delen opgesplitst, een winkelpand in de A. Buylstraat en een gallerij in de Madridstraat.

Het pand is een zeer mooi voorbeeld van een overgangsarchitectuur tussen Art Deco en Nieuwe Zakelijkheid. De appartementen werden allen met respect voor de stijl gerenoveerd. Tom Gerits heeft delen van het appartementsgebouw verkocht, mits strikte voorwaarden dat de vensters en de lamellen gerespecteerd worden.

VILLA YVONNE, GENTSTRAAT 3-5

VILLA YVONNE, GENTSTRAAT 3-5 VILLA YVONNE, GENTSTRAAT 3-5 VILLA YVONNE, GENTSTRAAT 3-5 VILLA YVONNE, GENTSTRAAT 3-5
 
steekkaart

Naam: Villa Yvonne
Bouwjaar: Art Nouveau

beschrijving

Gentstraat nr. 9. Z.g. “VILLA YVONNE”, art-nouveau getint enkelhuis gedateerd 1899 door middel van jaar- en naamcartouches van erker; boven deur, gevelsteen met vrijmetselaarssymbolen. Souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen). Donkere bakstenen lijstgevel verlevendigd met simili voor horizontale banden en aflijnend fries; gekorniste houten kroonlijst op klossen. Brede venstertravee als risaliet gemarkeerd door rechthoekige erker op gestroomlijnde consoles, en gietijzeren leuningen voor bel-etage en balkon op bovenste verdieping. Smalle deurtravee als trapkast. Getoogde vensters. Accoladebogige kelder- en deuropening, l.g. met rondbogig bovenlicht. Behouden houtwerk, o.m. kleine roeden.

bezoek

Dit pand valt niet op tussen de andere statige herenhuizen van deze -jammer genoeg- bedreigde buurt.
Doch duidt het vrijmetselaarssymbool aan de gevel van deze bouw op het duister mysterieus verleden van de bouwheer. Dit markante detail onthult dat dit niet zomaar een huisje-in-de-rij is. Hoewel het ogenschijnlijk een redelijk gewoon rijhuis betreft zien we het huis pas in zijn volle glorie als we het betreden.

De renovatie valt op door zijn eenvoud en respect voor authenticiteit. De bewoners bezitten het huis anno 2000 en hebben recentelijk de laatste renovatiewerken afgerond, waardoor dit huis in zijn leefruimten volledig in orde is. Geen enkel detail is onaangeroerd gelaten en ademt terug de sfeer van weleer uit, de sfeer waarvoor het huis is gebouwd.
We zien zwartmarmeren lambrisering dito schouw, planché vloeren, intacte stijldeuren en intacte paneeldeur tussen living en eetplaats enz…

Er is hier geen ruimte gelaten voor extravaganza of stijlbreuk, en de moderne toetsen bv. verlichting, balustrade op het terras, enkele moderne deurkrukken…, versmelten moeiteloos met het rustieke interieur die zeer warm en gezellig aanvoelt. De verminkingen uit het verleden o.a. het trapgat in de living, verloren balkonbalustrade, deur en vensterstijlen…, zijn volledig en onzichtbaar hersteld en klaar om nogmaals honderd jaar te trotseren. De inrichting en de renovatiewerken zijn naar eigen smaak en ontwerp uitgevoerd, dus zonder tussenkomst van architecten en dergelijke. Dit met zorgvuldig uitgezochte ornamenten uit antiekshops, veilingen en dergelijke meer. Zondermeer… een huis met een mooi verleden.

KAIROSTRAAT 72

KAIROSTRAAT 72 KAIROSTRAAT 72 KAIROSTRAAT 72 KAIROSTRAAT 72
 
steekkaart

Bouwjaar: begin 1900

beschrijving

Kaïrostraat nrs. 72, 74. Eclectisch samenstel uit begin 1900. Enkelhuizen met souterrain, twee en een halve bouwlaag en twee ongelijke traveeën vlg. spiegelbeeldschema, onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, pannen). Gecementeerde en beschilderde lijstgevels met schijnvoegen. Brede venstertravee als risaliet met geblokte hoekbanden oplopend in puntgevel met piramidaal topstuk, verdwenen bij nr. 72, en schelpvulling in vensterboogveld; voorts gemarkeerd door erker, bij nr. 70 aangepast. Rechthoekige muuropeningen behoudens korfbogige bel-etagevensters. Deels beglaasde paneeldeuren met gietijzeren hekje; driehoekige frontonbekroning doorbroken door blinde oculus.

bezoek

Dit huis is een schoolvoorbeeld hoe je met beperkte middelen (en met veel geduld) een oude woning kunt heropwaarderen met nadruk op de mooie en originele aspecten van het huis. Een verpersoonlijking van onze Dement principes als het ware! Het huis ademt een charme uit zonder te exclusief of al te overweldigend te willen zijn. De renovatie heeft in het huis de nog aanwezige, originele details meer op de voorgrond doen treden. Het is tot grote spijt van de huidige eigenaar dat niet alle details (bv. piramidaal dakpunt) de tand des tijd hebben doorstaan.

Het huis kwam in het bezit van Marc Robert en Heidi Venmans in 1999. Het renoveren van de praktische noodzakelijkheden (keuken, slaapkamers) waren een eerste stap in de renovatie. Steeds werd getracht zoveel mogelijk originele stukken te behouden bv. sierlijsten plafond, engelkopjes in gang, deuren, vloeren, gevel, voordeur, houten vloeren in slaapkamer.
Soms werd geopteerd voor een hedendaags stuk in het oude, originele decor, bv de. nieuwe trapleuning in de volledig bewaarde entrée. Modern meubilair is complementair met de oude woning.
Het is nooit de bedoeling geweest om het pand volledig te renoveren. De renovatie is gegroeid uit noodzaak om het wooncomfort te verhogen met een groot respect voor de eigenheid van het huis. Een spijtige vaststelling in dit proces was het reeds ontbreken van originele stukken bij de aankoop van de woning.
Bouwtechnisch leverde de renovatie geen problemen op, enkel de gedachte van uitzichtloosheid betreffende het gehele renovatieproject maakte een vlotte verderzetting van de werken soms moeilijk.

CAFÉ ROOD, HOEKGEBOUW VAN ISEGHEMLAAN 87-89/KURSAAL OOSTHELLING

CAFE ROOD, HOEKGEBOUW VAN ISEGHEMLAAN 87-89/KURSAAL OOSTHELLING CAFE ROOD, HOEKGEBOUW VAN ISEGHEMLAAN 87-89/KURSAAL OOSTHELLING CAFE ROOD, HOEKGEBOUW VAN ISEGHEMLAAN 87-89/KURSAAL OOSTHELLING CAFE ROOD, HOEKGEBOUW VAN ISEGHEMLAAN 87-89/KURSAAL OOSTHELLING
 
steekkaart

Naam: Café Rood
Bouwjaar: 1893

beschrijving

Beeldbepalend eclectisch hoekgebouw – handels- en woonpand – gedateerd “1893”.

Beschermd als monument bij M.B. van 5/03/2001. Restauratie in 2005. Drie afgeronde hoektraveeën + één smallere travee (privé-ingang met trappenhuis) + drie traveeën waarvan de middelste breder; vier bouwlagen onder onderbroken mansardedak (leien), lager voor de drie traveeën rechts. Lijstgevel van rode baksteen verlevendigd met gele en met verwerking van natuursteen en/of pleister o.m. voor imitatiebanden van begane grond, vensteromlijstingen, horizontale banden, geblokte hoekbanden onder andere ook voor de brede traveeën, en ornamenten als mascarons en florale motieven. Gearticuleerde hoektraveeën, links met korfbogig deurvenster voorzien van balustrade, waarboven oplopende, vijfzijdige houten torenerker oorspronkelijk onder koepel met lantaarnbekroning; rechts met twee gestapelde trapezoïdale erkers geritmeerd door versierde Ionische pilasters onder nieuwe balkonleuning van rondbogige deurvenster, en via kroonlijst op uitgewerkte consoles overgaand in dakkapel. L.g. geleed, met voluten voorzien van eikelbekroning, en met fronton waarin datering oorspronkelijk onder gebogen druiplijst onderbroken door eikelvormige bekroning.

Traveeën rechts met eenvoudige erker, respectievelijk ter hoogte van tweede en derde bouwlaag, en dakkapel onder gebogen fronton met gestrekte uiteinden.
Deels aangepaste begane grond, echter behouden indeling van uitstalramen en deuren; wegneembaar terras.
AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002148 en W/01692.

bezoek

Prachtig art nouveau gebouw met torentjes, een unieke gevel in Oostende. De zeer grondige renovatie vooral de buitenkant valt op.T Het gebouw is oegankelijk door tapasbar, de wijnbar “Rood” heeft een sfeervol interieur.

Deze restauratie is een privé prestigeproject, met een zeer beeldbepalend zicht, en invloed op de buurt. Voor de restauratie werd architect Kris Vandecasteele ingehuurd. De eigenaars bewonen een deel, en de rest wordt verhuurd (ook het café gedeelte is verhuurd). Het pand werd teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat (vooral extern), en werd verder binnen aangepast naar moderne infrastructuren van een flat. Leuk detail: het standbeeld op torentje van een zeemeermin “met te kleine borsten”.

VILLA ELISE, FRANS MUSINSTRAAT NRS. 27-29

VILLA ELISE, FRANS MUSINSTRAAT NRS. 27-29 VILLA ELISE, FRANS MUSINSTRAAT NRS. 27-29 VILLA ELISE, FRANS MUSINSTRAAT NRS. 27-29 VILLA ELISE, FRANS MUSINSTRAAT NRS. 27-29
 
steekkaart

Naam: Villa Elise
Bouwjaar: 1905
Architect: Schaap

beschrijving

Frans Musinstraat nrs. 27-29. Z.g. “VILLA ELISE” cf. inscriptie. Art-decogetint appartementsgebouwtje uit interbellum, ter hoogte van souterrain onduidelijk gesigneerd. Vermoedelijk verbouwing van twee eclectische panden oorspronkelijk als samenstel met behouden nr. 31, z.g. “VILLA HÉLÈNE”; l.g. mogelijk toen ook verhoogd met twee bouwlagen.

Souterrain, vijf bouwlagen en vier onregelmatige traveeën onder platdak (nok evenwijdig met straat). Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel getypeerd door friezen met gestileerde, deels vergulde bloemmotieven. Trapezoïdale erkers boven de twee bel-etagevensters. Getrapte en getande gevelbekroning

bezoek

Deze 2 panden uit 1905 werden verbouwd in 1928 tot een hotel in Art Deco stijl door Architect Schaap en aannemers Degryse.

Julien Aerts heeft dit pand gered van de sloophamer eind jaren 80.

Het pand bezit nog steeds de prachtige en originele liftkooi. De problematiek van de lift is echter de nieuwe wetgevingen op gebied van veiligheidsnormen. Eli zit in actiecomité voor het behoud van de oude liften.

De eerste fase van de renovatie van het hotel was het omvormen van het pand tot 5 appartementen, met een gemeenschappelijke ruimte. In 2003 werden de appartementen verkocht aan 5 eigenaars. De sous–sol werd refter, en de bel-etage werd een bar (inrichting niet origineel).

 

De reportage van de uitreiking van het Gouden Pand 2007 op Focus TV – 20 mei 2007

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *