Oproep Gouden Pand 2017

We doen een warme oproep voor kandidaten.

Gouden Pand GevelplakketIn november 2017 reikt de erfgoedvereniging vzw Dement Oostende voor de zesde keer “Het Gouden Pand” uit, de prijs voor de mooiste privérenovatie van een erfgoedpand in Oostende. Anders dan bij vorige edities werkt vzw Dement dit jaar samen met de Stad Oostende.

Met de uitreiking van Het Gouden Pand wil men renovaties lauweren die met private middelen tot stand werden gebracht. Weer zoeken we eigenaars die zich de moeite getroost hebben om een erfgoedpand terug in zijn glorie te herstellen. Als particulier ervoor kiezen om een pand te renoveren is niet steeds de eenvoudigste weg. Het Gouden Pand wil dit in de kijker zetten en de eigenaars danken voor hun inspanningen om ons architecturaal patrimonium in stand te houden. De positieve impact op het straatbeeld en op de stad zelf wordt te vaak onderschat. Het maakt onze mooie stad nog mooier, leefbaarder, duurzamer en menselijker.

Welke panden komen in aanmerking?

 • Panden die recent gerenoveerd zijn. De werken zijn afgerond, of ten minste “presentabel” voor foto en video opnames. Het merendeel van de werken is niet langer dan 5 jaar geleden voltooid.
 • De werken werden uitgevoerd met private middelen.
 • Het gebouw is ouder dan 35 jaar. Het kan zowel om woningen, appartementen als handelspanden gaan, zolang het pand eigendom is van een private persoon.
 • Belangrijk is dat het pand “erfgoedwaarde” heeft. Vermelding op de lijst van de Vlaamse Inventaris voor Onroerend Erfgoed (VIOE of de lokale erfgoedlijst) is daarbij een goede indicatie maar geen verplichting.

Welke panden komen niet in aanmerking?

 • Alle panden die reeds beschermd zijn als monument; ook de appartementen die in een dergelijk pand gelegen zijn. We menen dat de waarde van deze gebouwen voldoende bewezen is, en dat zij niet nog een bijkomende erkenning als “Gouden Pand” behoeven.

Een vakjury zal worden gevraagd om bij hun selectie rekening te houden met de volgende criteria, gerangschikt in orde van belangrijkheid:

 1. Meerwaarde voor de buurt (40 %)
  De mate waarin de renovatie van het pand betekenis heeft in de omgeving. Is door de renovatie een “stadskanker” vermeden? Heeft de verbouwing bijgedragen tot een aangename sfeer in de straat of wijk? Hoe is de aanpak van de buitenruimtes (leidt het toch een groene omgeving)? Zal het werk anderen misschien inspireren om het voorbeeld te volgen en ook te renoveren?
  Voldoet het aan de behoefte van leefbaar wonen in de stad? Senioren, singles, jonge families, co-housing, kangoeroe woning, levensloopgeschikt wonen, …
 2. Originaliteit en karakter (30 %)
  Op welke manier werd de renovatie benaderd? Was het originele karakter van het pand nog aanwezig, en is dit door de renovatie opgewaardeerd? Op welke manier gaan oude en nieuwe elementen samen? Betekende de renovatie een meerwaarde voor het gebouw, is het m.a.w. in ere hersteld? In welke mate heeft de eigenaar zijn eigen stempel gedrukt op de renovatie?
 3. Volledigheid van de werken (15 %)
  Hoe omvangrijk is de renovatie? Hiermee wordt niet bedoeld “welk budget?”, maar wel in welke mate de elementen die vragen om renovatie werden aangepakt. Werden noodzakelijke werken aan binnen- én buitenzijde uitgevoerd? Voorgevel, achtergevel? Werden belangrijke zaken (vochtproblemen oplossen, elementen in verval restaureren of vernieuwen) aangepakt?
 4. Technische verbetering (15 %)
  De werken hebben een positieve bijdrage geleverd aan het “comfort” voor de gebruikers. Er werden ingrepen gedaan om het gebouw in overeenstemming te brengen met de hedendaagse wooneisen. In de eerste plaats gaat het dan natuurlijk om verbeteringen op vlak van energieprestatie: dak isoleren, ketel vernieuwen, dubbele beglazing plaatsen (al dan niet in vernieuwd schrijnwerk), … Maar ook de kwaliteit van de werken is een criterium. Is de veiligheid (vb. elektrische installatie) verbeterd? Is er gekozen voor waardevolle en duurzame materialen? Met andere woorden in welke mate kan het gebouw concurreren met een nieuwbouw?

Schrijf je in via de webportal van de Cultuurdienst van de Stad Oostende, uiterlijk voor 15 juni op volgende link: https://www.oostende.be/goudenpand

Een eerste screening van de kandidaturen wordt samen door Dement en de Stad Oostende uitgevoerd, waarna er een zestal panden behouden worden voor de wedstrijd zelf. Een onafhankelijke vakjury zal uiteindelijk op 12 november de winnaar van Het Gouden Pand kiezen. Er is eveneens een publieksprijs voorzien op de dag van de uitreiking.

Om de oproep naar eventuele kandidaten te versterken is er in de bibliotheek vanaf 1 april een gelegenheidstentoonstelling over alle afgelopen edities van Het Gouden Pand. Later worden de geselecteerde kandidaten voor 2017 in september aan het grote publiek voorgesteld via een fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen op de dijk.

We rekenen op een groot aantal inschrijvingen en op een memorabel Gouden Pand 2017.

Bekijk hier winnaars en laureaten van vorige edities

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *