Hoe is Dement begonnen (najaar 2005) ?

Hoe is het begonnen ?

In de zomer van 2005 zaten enkele Oostendenaren gezellig te keuvelen op het terras van eethuis ’t Groote Huys (naast Hotel du Louvre) in de Karel Janssenslaan. Tot hun grote verwondering en afschuw vertelde de uitbater over de afbraakplannen die een bouwpromotor had met het hotel.

Het art deco-gebouw met de indrukwekkende gevel werd in 2004 door het stadsbestuur verkocht aan de meest biedende bouwpromotor. Deze wil het gebouw afbreken om er een appartementsblok neer te planten, en het stadsbestuur is van plan om de sloopvergunning toe te kennen. Nochtans zeggen zowel de Cultuurraad als de Dienst Monumenten al jarenlang dat het gebouw historische waarde heeft en niet zomaar mag worden afgebroken. De Dienst Monumentenzorg heeft het over een “patrimonium van lokaal belang”.

Door de Cultuurraad werd zelfs geadviseerd om het volledige gebouw te beschermen. Het gebouw werd ook opgenomen in de inventaris Bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid. Maar het stadsbestuur bleef doof voor de argumenten en blijft kiezen voor het grote geld van de bouwfirma’s. Het stadsbestuur zegt altijd dat ze weinig kan doen aan een afbraak van een particulier eigendom, maar in dit geval was de Stad Oostende zelf eigenaar. Ze had alle middelen in handen om het gebouw voor afbraak te behoeden.

Wij namen contact op met Bulldozer, een vroegere actiegroep die ook opkwam voor het behoud van het Oostends erfgoed, met name woordvoerder Wouter De Vriendt. Daar Wouter ook voorzitter is van “Groen! Oostende” werd de actie in de eerste plaats gevoerd via Groen!. Eind september werd schepen Bart Bronders (SP.A) hierover geïnterpelleerd door Groen!-gemeenteraadslid Wil Inghelbrecht. Een dertigtal sympathisanten en bezorgde Oostendenaren voerden actie aan het stadhuis en woonden de gemeenteraadszitting bij. Uit het wat minachtend antwoord vanwege het stadsbestuur bleek dat ze zeker willen doorgaan met de afbraak. Hotel du Louvre heeft geen erfgoedkundige waarde! Wij besloten hierna om een verdere actie los te koppelen van de politiek, om zo een breder platform te bereiken. De bedoeling is om in dialoog te treden met het stadsbestuur, en dit kan alleen maar als een onafhankelijke groep die de ganse bevolking kan vertegenwoordigen en niet vanuit een politieke oppositie, want er zijn andere mogelijkheden. Als stad heb je heel wat bevoegdheden om een lokaal erfgoedbeleid te voeren, maar in Oostende zet men hardnekkig de afbraakpolitiek van de laatste jaren verder.

Verdient onze Koningin der Badsteden niet beter dan de sloophamer? Daarom werd Dement Oostende opgericht.

Waarom Dement ? Een sterk en krachtig woord, en omdat Oostende zijn verleden vergeet ! Dement Oostende blijft ijveren voor het behoud van het gebouw en voor een erfgoedbeleid in onze stad. De houding van het stadsbestuur is een klap in het gezicht van de vele Oostendenaars die houden van erfgoed en cultuur. We zetten onze acties verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *