Hotel du Louvre : Stad Oostende blijkt slechte verliezer!

Een anonieme bron : durft stad Oostende het debat dan niet meer openlijk aan te gaan?

Hotel du Louvre : Stad Oostende blijkt slechte verliezer!Eergisteren verscheen in Het Nieuwsblad onder de titel “Erfgoeddossier is geldkwestie geworden” een verzuurde reactie van een anonieme Schepen op de nieuwe nederlaag van de stad in het dossier Hotel du Louvre. Durft de anonieme Schepen het debat dan niet publiekelijk aan te gaan en zich openlijk t.o.v. de Oostendenaars te identificeren zodat iedere kiezer kan bepalen wat te denken van deze verkozene?

Laaghartig natrappen door anonieme Schepen

Het artikel staat bol van verwijten zoals “zuiver winstbejag”, “(…) dat het enkel nog om geld draait”, “de geloofwaardigheid wankelt”, “belangenvermenging” aan een ganse reeks personen, waarvan sommigen met naam en toenaam vernoemd worden, terwijl de bewuste schepen zelf anoniem blijft.  Een waar staaltje van kleingeestige dorpspolitiek dat perfect aantoont hoe moeilijk de anonieme Schepen het wel heeft om een rechterlijke uitspraak te aanvaarden, nochtans één van de basisstenen van een democratie die naam waardig.

Wie bezondigt zich aan belangenvermenging : stad Oostende en haar advocatenkantoor LDR!

De anonieme Schepen maakt gewag van belangenvermenging omdat de raadsman van de buren van het Hotel de Louvre gehuwd is met de woordvoerder van Dement.  Welke belangen worden hier dan wel vermengd?  Dement ziet ze niet.  Zij is nooit tussen gekomen in de vertrouwensrelatie tussen de raadsman en diens cliënten.  Het is daarentegen juist de stad Oostende die al sinds 2004 haar belangen vermengt, m.n. die van verkoper van het Hotel du Louvre en die van vergunningverlenende overheid.  Een overheid kan géén onroerend goed verkopen met de belofte dat het mag afgebroken worden en vervangen worden door een appartementsgebouw, véél hoger dan het bestaande, zoals toenmalig Schepen Bart Bronders in mei 2007 op de regionale TV Focus beweerde.  Dat is pas belangenvermenging, nl. rechter en partij zijn in dezelfde zaak. Bovendien blijft het Gentse advocatenkantoor LDR in alle recente ophefmakende erfgoeddossiers (Baelskaai 10, de oude Vismijn, Hotel du Louvre) de belangen van de stad Oostende of de bouwpromotor verdedigen en dus als raadsman voor een betrokken partij optreden, terwijl één van haar vennoten in de Commissie A.be zetelt en dus mee adviezen in deze erfgoeddossiers aflevert…  Dat de stad Oostende dus eerst voor eigen deur veegt alvorens iemand anders van belangenvermenging te beschuldigen!

Stopt erfgoedbeleid dan aan de voorgevel?

Het dossier Hotel du Louvre kent twee knelpunten : (i) de sloop van de gevel en (ii) de bouwdiepte en -hoogte.  De gevel dient gereconstrueerd worden naar gelijkenis van de oorspronkelijke gevel.  Om de impasse te deblokkeren heeft Dement al meermaals te kennen gegeven zich node neer te leggen bij deze reconstructie op voorwaarde dat de bouwdiepte en -hoogte van het nieuwbouwproject de leefkwaliteit van de aanpalende erfgoedpanden niet onredelijk aantast zodat deze op termijn ook niet dreigen overgeleverd te worden aan de bouwpromotoren.  Zoals SP.a Oostende in haar persbericht van 3 februari 2015 en Schepen Kurt Claeys op het Focus journaal van 16 april 2015 zelf aangeven is dit een discussie tussen de buren en bouwpromotor die de partijen onderling moeten oplossen. De stad kan daar geen stelling innemen“, zo luidt het letterlijk in het persbericht van de SP.a, precies wat de anonieme schepen nu juist wél doet…  Dement neemt hierin juist géén stelling maar blijft wél de buren moreel steunen in hun strijd voor een redelijk compromis met de bouwpromotor over de bouwdiepte en -hoogte.  De buren hebben inderdaad  via hun raadsman een minnelijk regelingsvoorstel geformuleerd naar de bouwpromotor toe.  De bouwpromotor heeft dit voorstel echter nooit beantwoord zodat de buren hun beroep wel tot voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen moesten doorzetten.  De buren waren bereid tot een compromis, de bouwpromotor daarentegen niet.  Het balanstotaal van de bouwpromotor bedroeg in 2014 bijna 5,4 miljoen €.  Daartegen zijn de bedragen van het minnelijk regelingsvoorstel van de buren die de anonieme Schepen in het artikel in Het Nieuwsblad vermeldt absoluut ‘peanuts‘.  Het is opmerkelijk, ja zelfs bijna ziekelijk hoe deze anonieme Schepen de zaak van de bouwpromotor hardnekkig blijft bepleiten.

Lees meer over het Hotel du Louvre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *