Hotel du Louvre

Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies

Het was even stil geworden in het dossier van het Hotel du Louvre. In augustus 2015 was gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) in de bres gesprongen voor de stad Oostende door, tegen het advies van zijn eigen ambtenaar in, de vergunning die de stad Oostende had afgeleverd aan Desimpel Construct voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een disproportioneel groot appartementsgebouw, te bevestigen. De buren hadden hierop de beslissing van de gedeputeerde door de Raad voor Vergunningsbetwistingen laten vernietigen. Het was dan ook uitkijken naar de nieuwe beslissing van gedeputeerde Carl Vereecke die, na het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en alweer een vernietigend advies van zijn eigen ambtenaar, niets anders kon dan de stad Oostende terug te fluiten en het beroep van de buren tegen de sloopvergunning van het Hotel du Louvre gegrond te verklaren.

Gelukkig heeft bouwpromotor Desimpel Construct de stad Oostende dit smadelijk gezichtsverlies bespaard door afgelopen vrijdag zelf de handdoek in de ring te gooien en haar ondertussen vierde aanvraag al voor de sloop van het Hotel du Louvre in te trekken. Het zou anders een beschamende afgang voor ons stadsbestuur geweest zijn.

We zeiden het al op het Focus-journaal in april 2015; ons Schepencollege bestaat uit een professor in de rechten, een architect en een advocaat.  Het was dan ook totaal onbegrijpelijk hoe zij met hun vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een megalomaan appartementsgebouw zo een onverantwoorde beslissing hadden kunnen nemen.

Vooral voor burgemeester Vande Lanotte (SP.a), die vóór de verkiezingen nog plechtig beloofde dat er met hem in het bestuur géén sloopvergunning voor het Hotel du Louvre zou uitgereikt worden, maar, éénmaal verkozen, zijn verkiezingsbelofte al snel weer inslikte. Maar ook voor Schepen Kurt Claeys (Open VLD), die op hetzelfde Focus-journaal van april 2015 nog volhield dat hij een sloopvergunning had uitgereikt omdat “dit een goed dossier was gedragen door een wettelijke vorm”, zou de afgang compleet geweest zijn.

Al méér dan 10 jaar wordt dit dossier totaal mismeesterd door ons stadsbestuur dat, koste wat het kost, bouwpromotor Desimpel Construct haar appartementsgebouw wil gunnen nadat de stad het Hotel du Louvre voor véél geld aan deze bouwpromotor verkocht had met de belofte dat er een appartementsgebouw, véél groter dan het bestaande Hotel du Louvre, mocht opgericht worden.  Doordat de bouwpromotor het Hotel du Louvre ongehinderd nu al een decennium lang met goedkeuring van de stad het Hotel du Louvre mag laten verkrotten, is er in de Karel Janssenslaan ondertussen een heuse stadskanker ontstaan waar alleen nog duiven, meeuwen en ander ongedierte zich thuis voelen. Ondertussen is er een luifel geplaatst die toeristen en omwonenden moet beschermen tegen het afbrokkelend puin.

Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag Hotel du Louvre in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag Hotel du Louvre in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies

De Oostendse belastingsbetaler draait ondertussen op voor zoveel koppigheid van ons stadsbestuur.  Steeds weer geeft de stad Oostende geld uit aan dure advocaten om het onmogelijke te verdedigen : de sloop van het beeldbepalende Hotel du Louvre om plaats te maken voor een appartementsgebouw van 18m hoog en 17m diep dat de leefkwaliteit in de aanpalende, mooi gerenoveerde erfgoedpanden ernstig aantast.

Wanneer zal dit stadsbestuur eindelijk haar fout onder ogen willen zien en de bouwpromotor diets maken dat enkel een nieuwbouwproject met respect, niet alleen voor het inmiddels totaal verloederde Hotel du Louvre maar ook voor de aanpalende erfgoedpanden stedenbouwkundig haalbaar is?

Lees meer over het Hotel du Louvre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *