Info Dement

Hoe lid worden ?

Onze actiegroep Dement Oostende is sinds eind 2007 een volwaardige VZW. De actiegroep werd in 2005 opgericht als reactie op de niets ontziende afbraakwoede die in onze stad heerst, want Oostende vergeet zijn verleden. Als onafhankelijke, niet politiek gebonden groep van bezorgde Oostendenaren streeft Dement Oostende een gezond erfgoedbeleid na. Ons doel is te sensibiliseren op een actieve, en constructieve manier, en tot een krachtdadig en gezond erfgoedbeleid te komen voor onze Koningin der Badsteden.
Geen Sloopstende maar een Droomstende.

We hopen iedereen met een hart voor erfgoed en een gezonde liefde voor onze stad te kunnen betrekken in onze vereniging.

U kan onze acties voor het behoud van het Oostends erfgoed steunen door sympathiserend lid van onze vereniging te worden. Hiervoor brengen we jaarlijks een unieke postkaart uit. Door onze steunkaart te kopen helpt u ons om het belang van dit uniek stuk erfgoed bij onze beleidsmakers onder de aandacht te blijven brengen.

U kan deze kopen aan de prijs van 5,00 euro/stuk (zonder verzendingskosten, u komt de kaart zelf ophalen) of 6,00 euro/stuk met verzendingskosten (België). Zo wordt u automatisch lid van onze vereniging.
Een echte ledenwerking hebben we niet, maar we houden u op de hoogte van onze acties en u ontvangt onze digitale nieuwsbrief.
Stuur een mailtje naar info@dementoostende.be met uw adres, en of u al de postkaart zelf komt ophalen. Zonder uw adresgegevens kunnen wij de kaart niet opsturen.

 

De vereniging heeft tot doel te sensibiliseren voor de cultuur-historische waarde van het onroerend erfgoed in Oostende, te ijveren voor het behoud en de opwaardering van dit erfgoed, en de beleidsmakers aan te sporen tot erfgoedzorg voor het karakteristieke architecturale patrimonium van de stad.
De statuten van de VZW Dement Oostende werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 13.11.2007 (www.staatsblad.be), met ondernemingsnummer 0893.230.438.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de VZW en worden niet meegedeeld aan derden. U heeft ten alle tijde recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Sympathiserende leden worden niet vermeld in het register van de vaste leden dat jaarlijkse neergelegd wordt op de Rechtbank van Koophandel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *