Dement Oostende

Oostende is steeds een stad in verandering geweest. Van vissersdorp naar militair bolwerk, en van 18e eeuwse handelsstad naar de place-to-be in de Belle Epoque. En vandaag is Oostende een drukke, toeristische en actieve badplaats geworden. Maar de laatste jaren verandert onze stad iets teveel naar de zin van sommige Oostendenaars.

Oostende kwam zeer gehavend uit de tweede wereldoorlog. De belangrijkste monumenten uit de Belle Epoque werden toen serieus beschadigd. Het kursaal werd door de bezetter volledig afgebroken. Het stadhuis, het postgebouw en de grote hotels op de dijk gingen volledig op in de vlammen. De Koninklijke villa was zo verwaarloosd door leegstand, dat het gewoon afgebroken werd na de oorlog. Het toenmalig stadsbestuur koos toen voor een volledig nieuwe weg, de crisisjaren van de jaren 30 en de nieuwe toerist indachtig. Er was geen plaats meer voor “Belle Epoque”, een nieuwe tijd en een nieuwe toekomst brak aan, met de toen heersende bouwstijl voorop: het kursaal, de post, het stadhuis, het feestpaleis, de paardenkoers, … rezen allemaal terug uit het puin in volle “Atomium-stijl”. Er werd ook helemaal niet gedacht aan een renovatie van beschadigde gebouwen.

Door het gebrek aan respect en interesse vielen alle resterende Belle Epoque dijkvilla’s ten prooi aan afbraak, met in de plaats de komst van onze bekende Atlantic wall. Dit is ook het verhaal is van de socialisering van het toerisme. Oostende transformeerde van een mondaine stad voor de “happy few” naar een toeristische stad voor iedereen.

Na een eerste afbraakgolf in de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw, met als droevig hoogtepunt de afbraak van het Koninklijk Theater in de Van Iseghemlaan in 1965, is er de laatste jaren terug een nieuwe afbraakgolf aan de gang, zonder enig respect voor onze stad en haar erfgoed.

Sinds eind jaren negentig kent men een economische opleving. In combinatie met een groep steeds actievere gepensioneerden, steeg de vraag naar appartementen aan de kust enorm. Vele oude panden staan vandaag dan ook onder de sloopdruk van de vastgoedmakelaars. Het is ook typisch voor onze Belgische geaardheid en zin voor vooruitgang, dat zaken zonder doel moeten verdwijnen. In Oostende krijgen de gebouwen geen tijd om waardig oud te worden. We laten ze verkrotten en verdwijnen in de naam van vooruitgang en economie. Maar men vergeet dat Oostende hierdoor zijn ziel verliest.

Protesterende Oostendenaars en actiegroepen zijn er steeds geweest. Zonder het engagement van vele personen in het verleden zouden er vandaag geen Koninklijke Gaanderijen met het Thermenpaleis meer zijn, geen Station of Villa Maritza, geen Maria Hendrikapark of Casino-Kursaal van Leon Stynen! Zelf James Ensor was bekommerd om zijn stad, en protesteerde tegen het dempen van de handelsdokken aan de Vindictivelaan.

Dement Oostende werd als actiegroep drie jaar geleden opgericht als reactie op deze niets ontziende afbraakwoede die in Oostende heerst. Als naam werd “Dement” gekozen, krachtig en marketingsgewijs plakkend, want “Oostende vergeet zijn verleden”. Een aantal bezorgde Oostendenaars vonden elkaar terug in een gemeenschappelijk doel: als onafhankelijke, niet politiek gebonden groep een gezond erfgoedbeleid nastreven! Het doel is te sensibiliseren op een actieve, en constructieve manier, en tot een krachtdadig en gezond erfgoedbeleid te komen voor onze Koningin der Badsteden. Geen Sloopstende maar een Droomstende.

De vele positieve reacties, de steunbetuigingen en de grote aandacht voor interventies rond bedreigd erfgoed hebben Dement Oostende doen beseffen dat de Oostendenaars bezorgd zijn om het erfgoed in hun stad. Ook het Oostends stadsbestuur begint langzamerhand te beseffen dat ons lokaal erfgoed te belangrijk is om roemloos te laten verdwijnen onder de sloophamer. Gelet op het groeiend succes van de actiegroep, werd eind 2007 besloten de vereniging als VZW verder uit te bouwen, waardoor Dement Oostende zichtbaarder en toegankelijker werd voor de Oostendenaars, culturele instanties en het stadsbestuur. In de statuten staat als doel van de vereniging “te sensibiliseren voor de cultuur-historische waarde van het onroerend erfgoed in Oostende, te ijveren voor het behoud en de opwaardering van dit erfgoed, en de beleidsmakers aan te sporen tot erfgoedzorg voor het karakteristieke architecturale patrimonium van de stad”. We merken dat de strijd om ons erfgoed vruchten afwerpt, en het is onze taak als Oostendenaars met een warm hart voor onze stad en zijn geschiedenis, mee in deze discussie te stappen. Want de strijd is nog niet ten einde.

Dement hoopt iedereen met een hart voor erfgoed en een gezonde liefde voor zijn stad te kunnen bereiken en sensibiliseren.

Dement Oostende in praktijk

Dement Oostende is een groepering van jonge Oostendenaren die het niet langer konden aanzien dat het typische erfgoed van de stad, in het bijzonder de Belle Epoque herenhuizen maar ook Art Deco en zelfs modernistische panden, steeds vaker plaats moet ruimen voor monotone appartementsblokjes zonder architecturale meerwaarde. Het doel van de VZW is te sensibiliseren voor de cultuurhistorische waarde van het onroerend erfgoed in Oostende, te ijveren voor het behoud en de opwaardering van dit erfgoed en de beleidsmakers aan te sporen tot erfgoedzorg voor het karakteristieke architecturale patrimonium van de stad.

Dement Oostende plaatst lokaal erfgoedbeleid op de politieke agenda plaatsen via ludieke affiche- en mediacampagnes:

  • Affichecampagne ‘Ons cultureel erfgoed verdient beter dan de sloopkraan’ in het straatbeeld van Oostende
  • De stickeractie ‘I love O’
  • Onze websites http://dementoostende.blogspot.com en www.ilove.be
  • De nieuwsbrief ‘De Alarmklok’ met een stand van zaken over het met sloop bedreigde erfgoed in Oostende die electronisch verspreid wordt onder meer dan 1000 emailadressen
  • De jaarlijkse verkiezing van het “Gouden Pand”, een symbolische prijs voor de meest geslaagde renovatie van een erfgoedpand.
  • Deelname aan het Canvas-programma Monumentenstrijd, waar we met de “Koninklijke Stallingen” 10.365 stemmen haalden in de halve finales (voor de provincie West Vlaanderen), en waarvoor we een zeer actieve en ludieke campagne hebben gevoerd zonder overdreven veel steun van derden.
  • Acties rond het behoud van historisch waardevolle panden
  • Samenwerking met andere erfgoedverenigingen aan de kust.

Onze VZW wil niet alleen de beleidsmakers maar ook de Oostendenaren sensibiliseren en overtuigen van de meerwaarde die een heropwaardering van het onroerend erfgoed in de stad kan bieden. Door de ongebreidelde appartementsbouw voor tweedeverblijvers, worden de woningprijzen de hoogte ingejaagd, verlaten jonge gezinnen de stad voor het goedkopere hinterland, verliezen stadswijken hun ziel en historisch karakter en verworden zij buiten het toeristisch seizoen tot spookwijken.

Sensibilisering voor de cultuurhistorische waarde van het onroerend erfgoed in Oostende is één van de maatschappelijke doelen van onze VZW. De raad van bestuur heeft specifiek als opdracht om te wijzen op het belang van een kwalitatief erfgoedzorgbeleid in Oostende aan de hand van mediacampagnes, mailings en petities, informatie te verspreiden omtrent het erfgoedbeleid in Oostende, buurtbewoners te steunen in hun strijd voor het behoud van waardevol erfgoed, contacten te leggen met andere erfgoedverenigingen, politici, bevoegde administraties, sociale huisvestingsmaatschappijen, bouwpromotoren, enz.

Door media- en affichecampagnes alsook electronische mailings brengt onze VZW het thema ‘onroerend erfgoed’ in de (media)belangstelling, versterkt zij de betrokkenheid van de Oostendenaren met hun onroerend erfgoed en brengt zij het thema onder de aandacht van de beleidsmakers. De vele reacties van Oostendenaren in antwoord op onze mailings of een reportage op de regionale TV-zender Focus of gewoon spontaan als zij kennis hebben van relevante ontwikkelingen m.b.t. lokaal erfgoed bewijzen dat het thema ‘onroerend erfgoed’ de Oostendenaar bezig houdt. Een lokaal erfgoedbeleid is dankzij onze acties nu voor het eerst ook een politiek thema geworden in Oostende. Voorheen leefde het thema ‘onroerend erfgoed’ bij de Oostendse beleidsmakers hoegenaamd niet.

Tenslotte streeft onze VZW goede banden met de bevoegde administraties na, indien zij kennis heeft van bepaalde wantoestanden m.b.t. beschermende monumenten stelt zij steeds het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed in Brugge hiervan in kennis.

Dement Oostende is totaal onafhankelijk, werkt volledig autonoom en met eigen vrijwilligers.
We doen dit uit liefde voor onze stad en zijn erfgoed….voor een Droomstende…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *