Raad voor Vergunningsbetwistingen fluit stad Oostende en Deputatie terug!

Buren bekomen opnieuw de schorsing van de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre

Raad voor Vergunningsbetwistingen fluit stad Oostende en Deputatie terug!Wat voorafging

Na drie mislukte aanvragen, had de stad Oostende op 5 februari 2015 aan bouwpromotor Desimpel Construct de sinds lang beloofde vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw afgeleverd. De buren van het Hotel du Louvre hebben hierop beroep aangetekend bij de Deputatie. De Provinciaal Stedenbouwkundige Ambtenaar die een onafhankelijk verslag over dit beroep dient af te leveren aan de Deputatie, gaf de buren over de volledige lijn gelijk.

Op de hoorzitting op 14 juli voor gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) was het duidelijk dat ook de vierde aanvraag van bouwpromotor Desimpel Construct vol lacunes zat. Nadat de bouwpromotor op 5 augustus nog snel aangepaste plannen had ingediend, leverde de Deputatie nauwelijks een dag later al een vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een alweer een appartementsgebouw af aan de bouwpromotor. De pers werd nog dezelfde dag op de hoogte gebracht door gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD); de buren zelf werden pas op 18 augustus door de Deputatie in kennis gesteld van haar beslissing…

Opnieuw een kortgedingprocedure, thans voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De buren hadden al in mei 2007 een eerste sloopvergunning door hun raadsman Meester Veerle Vermeire in een kortgedingprocedure voor de Raad van State laten schorsen.

Op 26 augustus heeft Meester Veerle Vermeire namens de buren opnieuw een kortgedingprocedure opgestart, thans bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (die in Vlaanderen deze bevoegdheid van de Raad van State heeft overgenomen).

Na de pleidooien van 2,5u. op 1 september heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen amper 10 dagen later al de sloop- en bouwvergunning opnieuw laten schorsen.

Net zoals de Raad van State in mei 2007 oordeelt nu ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het doorbreken van het homogene erfgoedensemble in de Karel Janssenslaan door de sloop van het Hotel du Louvre ernstige visuele hinder veroorzaakt. De Raad oordeelt ook dat het appartementsgebouw met zijn bouwdiepte een ernstige impact op het invallend zonlicht heeft, waarvan de vermindering in redelijkheid niet normaal te tolereren is. Op verschillende plaatsen in het arrest geeft de Raad duidelijk aan dat een appartementsgebouw met deze bouwdiepte (18m) en -hoogte (17m) op deze locatie niet te rijmen valt met de goede ruimtelijke ordening omdat het de percelen van de buren onredelijk beschaduwt en dus fundamenteel raakt aan hun woonkwaliteit.

Volgende episode in de saga van het Hotel du Louvre?

Het is nu afwachten of de Deputatie en de bouwpromotor zich neerleggen bij dit arrest, dan wel alsnog zullen pogen de nietigverklaring van de sloop- en bouwvergunning in de procedure ten gronde af te wenden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich nochtans duidelijk uitgesproken : een bouwproject met deze afmetingen te midden dit homogeen erfgoedensemble vindt in zijn ogen geen genade. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Laat ons hopen dat onze politici in het Schepencollege en de Deputatie zich nu geen derde keer aan het Hotel du Louvre stoten…

Lees meer over het Hotel du Louvre

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *