Sloopaanvraag voor pand 'Nuytten' (Prinses Clementinaplein 14-16)

Er loopt een sloopaanvraag voor het voormalige pand van begrafenisondernemer Nuytten op het Prinses Clementinaplein 14-16, dat ook uitgeeft op de Torhoutsesteenweg 88h.  In de plaats komt een moderne hoogbouw, aan de ene kant even hoog als het reeds bestaande appartement, aan de andere kant lager naar de bestaande villabouw.


Schepen van stedebouw Kurt Claeys heeft tijdens eerdere vergaderingen ons de zekerheid gegeven dat er nooit een vergunning zal gegeven worden om een hoog appartement op die plaats te bouwen.
In de kranten van maart 2017 konden we lezen dat de Stad Oostende het authentiek karakter van Prinses Clementinaplein wil behouden.
Het stadsbestuur liet een studie uitvoeren over het gevelprofiel van het Prinses Clementinaplein. Momenteel laat het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) te veel ruimte voor ontwikkeling. “We moeten er op toezien dat het unieke karakter behouden blijft”, verklaarde schepen Kurt Claeys toen.

 Zelfs in verslagen van de commissie A.Be staat klaar en duidelijk dat het gebouw bewaard en gerenoveerd moet worden en onder geen enkel beding afgebroken mag worden. Maar in Oostende zijn er geen zekerheden.
Het is ook verontrustend dat de sloopaanvraag werd ingediend onder ‘Torhoutsesteenweg zonder nummer’, en niet onder Prinses Clementinaplein.  Om niet op te vallen bij de kritische burger?

Een streepje geschiedenis

Huis_Nuyttens_bedreigd

1903 Leopold II zag het nieuwe Maria Hendrikapark (Het Bosje) in een groter geheel van aanleg: een ringweg moest een verbinding vormen met de zeedijk. Langs die ringweg (de huidige Koninginnelaan) kwamen twee ‘squares’, genoemd naar de jongste twee dochters van de koning, Stephanie en Clementina. Hiervoor tekende de fameuze landschapsarchitect Elie Lainé het plan.

De kleine driehoek links bovenaan is het Prinses Clementinaplein.

Als erfgoedvereniging ijveren wij voor het maximaal bewaren van waardevolle stadspanden en erfgoedgehelen.
Het Prinses Clementinaplein behoort samen met het Prinses Stefanieplein tot de as ‘Koninginnelaan’, die loopt tussen de zeedijk en het Maria Hendrikapark.

In het informatieblad van de stad Oostende ‘De Grote Klok’ wordt in de editie van augustus 2010 in een apart artikel de Koninginnelaan de centrale as van de Belle Epoquewijk genoemd.
We citeren graag: “Wat we in Oostende de Belle-Epoquewijk noemen, situeert zich in grote lijnen rond de Koninginnelaan, de Torhoutsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg en de Alfons Pieterslaan. Het middelpunt ervan is het verkeersknooppunt Petit Paris. De herwaardering en de herinrichting van deze mooie wijk krijgt de komende jaren bijzonder veel aandacht: tal van straten krijgen een totaal nieuw uitzicht, met respect voor de historische aarde van de wijk.” Verder: “De wijk kent een bijzonder waardevol erfgoed.”

Huidige situatie

Huis_Nuyttens_bedreigd
Als we enkel rekening houden met de niet beschermde panden, dan werd tijdens de laatste jaren meer dan 50 % van het geïnventariseerd erfgoed in de Koninginnelaan afgebroken.
Op het Prinses Stefanieplein werd ondertussen 69,2 % van het geïnventariseerd erfgoed afgebroken. Er zijn nog vier panden uit de Belle Epoque overgebleven.Waarschijnlijk wegens zijn minder gunstige ligging tegenover de zon is het Prinses Clementinaplein redelijk gespaard gebleven van de sloopwoede in Oostende. Maar nu richten de bouwpromotoren zich ook op dit unieke pleintje waar vandaag nog 18 van totaal ca. 30 panden uit de Belle Epoque bewaard zijn gebleven.
Het stadsbestuur heeft een erfgoedbeleid geïntegreerd waarbij gewerkt wordt met een inventaris gekoppeld aan locuswaarden. Het pand op nr 14 heeft een lage locuswaarde gekregen.


Wij zijn er echter van overtuigd dat het geheel van Belle Epoque panden moet gevrijwaard worden van sloop, en beschouwd moet worden als erfgoedgeheel. We doen dan ook een oproep om een bezwaarschrift in te dienen tegen de sloop van dit pand.
Dat kan tot 16 februari.

Via deze link vind je een voorbeeld van bezwaarschrift terug.


Graag dit personaliseren, want een bezwaar is des te krachtiger en ontvankelijker wanneer geschreven vanuit een persoonlijke verontwaardiging of redenen (als buur, of toerist die deze plek belangrijk vindt, of een bezorgde Oostendenaar, of…).
Er staan een paar voorbeelden van redenen tot bezwaar in.  Een bezwaarschrift heeft dus meer waarde als het persoonlijk is, graag je eigen redenen eerst aanhalen. Je kan gerust de teksten aanpassen naar je eigen woorden.  Of enkel gebruiken wat jou van belang lijkt. Of andere redenen toevoegen…
Bezwaarschrift aangetekend of  persoonlijk afgeven tegen ontvangst, op het stadhuis.
Per gewone post of per mail kan ook.
mailadres:       stedenbouw@oostende.be  tav dhr Jodts Chris
postadres:       Stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Huis_Nuyttens_bedreigd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *