Special Filip Van Maestrichtplein: een kunstwerk op het plein

Dement wendt subsidies van de Koning Boudewijn-stichting aan voor een kunstwerk op het plein

Reeds enkele jaren strijdt Dement Oostende voor de heropwaardering van het Filip van Maestrichtplein, één van de meest pittoreske pleintjes in de stad, verborgen achter de St. Jozefskerk in de luwte van de drukke Alfons Pieterslaan. Het herbergt ook de enige synagoog in West- en Oost-Vlaanderen, een gebouw dat 100 jaar geleden werd opgericht voor de Joodse badgasten die tijdens het zomerseizoen in onze toen nog mondaine badplaats verbleven.

Het plein heeft lang geleden onder het snelle sluipverkeer langs de Amsterdamstraat en de Edith Cavellstraat, de verkrotting van de panden van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Oostendse Haard’, het sluikstorten, en de hondenpoep. Op haar website, via elektronische mailings, met een reportage op Focus-WTV in het kader van de wedstrijd “Thuis in de stad”, persacties en een bezoek ter plaatse met Minister Geert Bourgeois, Vlaams Minister bevoegd voor erfgoedbeleid, bracht Dement Oostende deze wantoestanden geregeld in de kijker.

Hoewel er reeds lang plannen circuleerden om het plein in te richten in een buurtplein, kwam het dossier pas echt in een stroomversnelling toen de Koning Boudewijnstichting Dement Oostende in november 2007 een subsidie van 4.000 € toekende om er een heus buurtplein in te richten. Dement Oostende heeft deze subsidie onmiddellijk aan de stad aangeboden ter versnelling van het project. Na een aantal gesprekken met burgemeester Jean Vandecasteele, werd er echt werk gemaakt van de heraanleg van het plein. De eerste ontwerpen werden uitgetekend en op initiatief van Dement Oostende in avant- première voorgesteld aan de buurtbewoners. De opmerkingen werden gebundeld en overhandigd aan de burgemeester tijdens de wijkraad van 25 september 2008, waar de heraanleg als agendapunt was opgenomen. In mei 2010 werd dan gestart met de herinrichting, het plein werd feestelijke geopend op 19 december 2010.

In overleg met het stadsbestuur en het buurthuis is het idee gegroeid om de subsidie aan te wenden voor een kunstwerk en de buurt in de keuze voor het kunstwerk te betrekken.

In maart 2010 werd aan Rob Loosveldt, lid van Dement en kunstkenner, gevraagd om de selectie van het kunstwerk te organiseren. Bij de opdracht hoorde eveneens een maximale participatie te verkrijgen van de wijkbewoners “Oud Hospitaal” bij de keuze van het kunstwerk. Rob Loosveldt was de sturende kracht van het ‘Kunsthuis Loosveldt’. Een galerij in Oostende die gedurende de jaren 1990–2001 vanuit een artistieke beeldentaal de intrinsieke humane en maatschappelijke waarden vooropstelde. Een beeldentaal die aan de toeschouwer voelbaar kon gemaakt worden. Vanuit deze visie maakte het Kunsthuis Loosveldt een nauwgezette selectie van jonge talentvolle beeldende kunstenaars en gaf aan hen de mogelijkheden om hun artistieke kwaliteiten en visie ruimte te geven.

Gezien de zeer beperkte financiële middelen (4000 euro geschonken door de Koning Boudewijn Stichting) werd de selectie een hele klus. Drie kunstenaars waren bereid gevonden om een artistieke bijdrage aan het plein te leveren. Vooral hun persoonlijk engagement – de meerwaarde die zij zagen van een kunstwerk in een openbare ruimte en hun solidariteit en ondersteuning van de visie en de vrijwilligerswerking van Dement – motiveerden hen. Eigenschappen die in de huidige gecommercialiseerde kunstscene alleen maar te waarderen zijn.

Uiteraard mag dit initiatief van Dement niet gezien worden als een pleidooi voor onderbetaling van een kunstobject, maar de intrinsieke artistieke en menselijke meerwaarde van het kunstproject wist men te waarderen naast de gebrekkige middelen waarover een vrijwilligersorganisatie als Dement beschikt.

Klik hier voor een voorstelling van de 3 geselecteerde kandidaten en hun kunstconcepten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *