Special Filip Van Maestrichtplein: voorstelling kunstconcepten

VOORSTELLING KUNSTCONCEPTEN

Paul Perneel : Voorstel ontmoetingsplaats #2

ontmoetingsplaats #2In kleine dorpen met een historisch karakter kom je nog overdekte markten en wasplaatsen tegen. Het zijn ontmoetingsplaatsen. Bescherming, structuur, zekerheid en rust zijn de gevoelens die zo’n plaats oproept.

Paul Perneel stelde voor zo’n ontmoetingsplaats te creëren op het Filip van Maestrichtplein. Een groots kunstwerk, met het dak in rode pannen dat trechtervormig naar binnen afloopt voor bescherming, en een basis in gepolijste natuursteen. Dit gevoel wordt verstevigd door het oversteken van het dak t.o.v. de basis. De houten balken van de constructie refereren naar structuur en zekerheid. Het zelfde type balk als waarmee het staketsel gebouwd is, gekend door elke Oostendenaar. Rust, maar tevens functioneel: de mogelijkheid om in en op het kunstwerk te zitten en te vertoeven. De ontmoetingsplaats zal een grondvlak hebben van 300 x 220 cm, een dak van 500 x 400 cm, en een hoogte van 300 cm.

Het SlakkenhuisPatrick Steen : Het Slakkenhuis

De cochlea ook wel slakkenhuis genoemd is ons gehoororgaan (“gehoor”) en verantwoordelijk voor de omzetting van mechanische vibraties (geluid) in elektrische signalen. Patrick Steen stelt voor om een slakkenhuis op het plein te plaatsen, als verwijzing naar het luisteren en horen op het hernieuwd buurtplein.

“Het Slakkenhuis” waar iedereen thuis is gehoor voor elkaar waar de mensen nog naar elkaar luisteren zonder vooroordeel van ras en kleur

Yves Velter : Whisper trees

Whisper treesPlaats: De drie bomen op het Filip Van Maestrichtplein.
Het kunstwerk van Yves Velter bestaat uit een 100 tot 150tal oortjes in geanodiseerd aluninium of brons dat bevestigd zal worden aan de bomen met een “boomvriendelijke” schroef. Het sculptuur bestaat uit clusters, groepen oortjes op ware grootte en situeren zich centraal op de boomstam tussen 2,5 m en 3,5 m boven de grond. Het werk zal bijgevolg fysisch niet bereikbaar zijn.

Whisper trees“Hoge bomen fluisteren zacht, ze zijn reeds eeuwen getuige van wat onder en rondom hen gebeurt. Ze leven in de periferie van hat dagelijkse leven, zijn altijd aanwezig en tegelijkertijd zelden het direct onderwerp van aandacht. Deze positie maakt van hen perfecte waarnemers: er zijn zonder er te zijn.” “De clusters oortjes doen denken aan elfenbankjes die permanent op de boom een thuis gevonden hebben. Ze groeien als het ware organisch als vruchten en hechten zich op de huid van de boom. Het is een goedaardige woekering die op een gecontroleerde manier aanwezig is. Alhoewel het parasitair is van nature, vernietigt het zijn gastheer (de boom) niet, maar bevordert het het functioneren van zijn aanwezigheid door een brug tussen de binnenwereld en de buitenwereld te maken, door met de bezoekers en de omgeving te communiceren.”

SELECTIEPROCEDURE

Eerste fase

Rob Loosveldt, lid van Dement en kunstkenner, werd gevraagd om de selectie en de procedure van het kunstwerk te organiseren. Bij de opdracht hoorde eveneens een maximale participatie te verkrijgen van de wijk “Oud Hospitaal” bij de keuze van het kunstwerk. Rob Loosveldt was de sturende kracht van het ‘Kunsthuis Loosveldt’ dat een nauwgezette selectie van jonge talentvolle beeldende kunstenaars maakte. Hij gaf aan hen de mogelijkheid om hun artistieke kwaliteiten en visie ruimte te geven. De drie kunstconcepten werden in een eerste fase aan de landschapsarchitect van de Stad Oostende Eli Devriendt voorgelegd met als doel te polsen of de voorstellen van de kunstenaars aan de criteria van de dienst “Openbare Domeinen” van de Stad Oostende beantwoorden, met name dat een kunstwerk op het Filip van Maestrichtplein zich niet mag opdringen, en bovenal “fysiek” geen grote ruimte innemen.

  • De aandacht mag niet getrokken worden door een “zeer aanwezig” kunstwerk, maar moet in de eerste plaats gaan naar de architectuur van de gebouwen, en meer in het bijzonder naar de architectuur van de kerk en de synagoge. Uiteraard vormen ook de drie prachtige platanen, de mooiste bomen van Oostende, de basiskwaliteit van deze bijzondere plek. Het kunstwerk mag niet in concurrentie gaan met deze zeer sterke basiskwaliteiten, maar moet een dialoog aangaan met de omgeving.
  • Verder moet er uiteraard rekening gehouden worden met het feit dat er binnen de wijk Oud Hospitaal zeer weinig open ruimte is. Het lijkt me dan ook evident dat er geen extra ruimte ingenomen wordt door een groot object. Een kunstwerk dat fysiek veel ruimte inneemt is dus niet op zijn plaats.

Het werk van Paul Perneel voldeed niet aan deze twee basisvereisten, en kwam aldus niet verder in aanmerking. De landschapsarchitect Eli Devriendt drukte wel lovende woorden uit over het concept van Paul Perneel.

Tweede fase

In een tweede fase diende de wijk “Oud Hospitaal” betrokken te worden bij de keuze van het kunst werk. In april 2010 werd het concept van Patrick Steen en Yves Velter tentoongesteld in de het kunsthuis van Rob Loosveldt, in de Romestraat 55. Uit verschillende sectoren werden belanghebbenden aangesproken om hun keuze te maken omtrent het kunstwerk dat zij verkiezen op het mooi heraangelegde Filip van Maestrichtplein.

Er waren vertegenwoordigers van de Katholieke, Joodse en Islamitische geloofgemeenschap, de muziekschool, Mu.Zee, Galerij 53, de buurthandelaars, de buurtbewoners, het Sociaal Huis, de Kunstminnende wijkbewoners, de kunstenaars, de wijkjongeren, de landschapsarchitect van de Stad Oostende en het hoofd dienst Cultuur Stad Oostende.

Gedurende de maand april 2010 hebben 35 wijkvertegenwoordigers hun stem uitgebracht en op deze wijze bepaald welk kunstwerk het wijkplein een grotere uitstraling mag geven. De procedure bestond erin dat alle aangesproken buurbewoners de projecten konden bekijken en hun stembriefje deponeren in een gesloten doos. Nadat de wijkvertegenwoordigers hun keuze hadden gemaakt werd de verzegelde doos op een gesloten vergadering van Dement Oostende geopend en werd er tot de telling overgegaan.

Klik hier voor meer info over het Filip Van Maestrichtplein en de voorstelling van de kunstenaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *