Strijd tegen leegstand en verkrotting

Het stadsbestuur heeft prioriteit gemaakt van de aanpak van leegstand en verkrotting. Een thema die Dement Oostende al een tijdje bezig houdt.

Om op het terrein de nodige slagkracht te ontwikkelen beschikt de stad sinds 1 januari 2005 over een eigen heffingsreglement. Naar aanleiding hiervan werden 22 woningen opgenomen in de lijst van verwaarloosde woningen, 646 woningen in de lijst van de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en 435 woningen in de lijst van de leegstaande woningen. Begin 2010 vaardigde de Vlaamse regering het ‘Decreet grond- en pandenbeleid’ uit waardoor de volledige bevoegdheid over de inventarisatie en de toepassing van een heffing op leegstand bij de stad komt te liggen. Het Decreet legt ook een aantal krijtlijnen vast. Leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen worden opgenomen in een gemeentelijke inventaris, die zal bestaan uit drie lijsten: een lijst met de leegstaande panden, een lijst met de verwaarloosde panden en een lijst met de ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden. De belasting bedraagt 1250 euro per woning of gebouw dat leegstaand of verwaarloosd is en 3000 euro per woning of gebouw dat ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is. Deze bedragen gaan jaarlijks omhoog zolang de woning of het gebouw op een lijst is opgenomen. Wie op meer dan één lijst is opgenomen, betaalt een veelvoud van dit bedrag.

Dit belastingsreglement maakt een streng optreden mogelijk, maar het lokale bestuur kan tegelijkertijd ook beslissen de heffing niet te innen. In het reglement werd immers een aantal vrijstellingmogelijkheden opgenomen waardoor personen die hun eigendom opnieuw aantrekkelijk willen maken of die met situaties geconfronteerd worden waar ze geen schuld aan hebben niet met de belasting zullen te maken krijgen.

Geen enkel pand zal in de inventaris worden opgenomen zonder een grondig voorafgaand onderzoek en een gedegen argumentatie. Bovendien hebben de betrokkenen alle gelegenheid om bezwaar in te dienen. Niet onbelangrijk is dat eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen nu eerst zullen aangeschreven worden met de melding dat hun pand leegstaat. Vanaf dat moment zullen zij nog een jaar tijd hebben om iets aan die leegstand te doen.

Bron : De Grote Klok April 2010

Het Stadsbestuur liet een aantal leegstaande panden volledig dichtmetselen om te vermijden dat krakers ze zouden bewonen. Om de problematiek van krakers definitief een halt toe te roepen, besliste het Stadsbestuur om diverse panden versneld af te breken, onder meer in de Chaletstraat, de Fortuinstraat en de Sint- Franciscusstraat.

Spijtig genoeg houdt het stadsbestuur te weinig rekening van de erfgoedwaarde van de verwaarloosde gebouwen.

Speculatie en sloopplannen houden soms in dat bepaalde panden worden opgekocht met de bedoeling ze versneld en moedwillig te laten verkrotten. Het stadsbestuur zou in zulke gevallen veel sneller moeten ingrijpen. Na één jaar moedwillige verkrotting gaat de bouwfysische toestand meestal zo achteruit dat een rendabele renovatie zeer moeilijk wordt. De meest frappante getuige hiervan is de sloop van de het prachtige Belle Epoque hotel La Paloma in de Ijzerstraat. Een gebouw dat nooit had mogen gesloopt worden, het stadsbestuur liet de zaak jaren aanslepen om uiteindelijk toch de sloopvergunning toe te kennen.

Andere recente voorbeelden :

 

Het neoclassicistich herenhuis uit 1900 in de Koningstraat 80.
De eigenaar Gelukkige Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij, liet dit pand gedurende jaren volledig verkrotten. Het huis op nummer 76 is praktisch identiek, en werd wel liefdevol onderhouden, waardoor het een meerwaarde betekent voor de buurt. De Gelukkige Haard heeft dit prachtig Belle Epoque pand opgekocht om te laten afbreken, wat uiteindelijk enkele maanden terug effectief gebeurd is.
Op deze oudere foto hiernaast merkt men een opéénvolging van Belle Epoque huizen. Het stadsbestuur heeft toelating gegeven deze uniformiteit te doorbreken door het verkrotte herenhuis op nummer 80 en het rusthuis Les Etoiles te laten slopen. Het rusthuis in neoclassicistische stijl werd recent gerenoveerd, maar blijkbaar was dit geen argument om de afbraak tegen te houden.

Hoekhuizen in de Chaletstraat. Van een drietal huizen in de chaletstraat werd inderdaad alles dichtgemetseld op de benedenverdieping, maar bleven de ramen boven wel openstaan. Ondertussen werd gans deze hoek afgebroken. Deze panden bevonden zich in een Belle Epoque wijk met vlakbij een aantal zeer waardevolle panden, waaronder de beschermde Belle Epoque villa “La Tourelle” in de Euphrosina Beernaertstraat vlak aan de overzijde.

Een voorbeeld hoe het wel kan is bijvoorbeeld het mooie pand in de Leffingestraat 217. Dit prachtig herenhuis vlakbij het Catharinaplein werd enkele jaren terug opgekocht door een bouwpromotor uit het hinterland. Het was in verkrotting, waardoor de politie al afscherming moest plaatsen tegen vallend puin, maar het wordt ondertussen gerenoveerd. Zeker een vermelding waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *