Vande Lanotte nu ook erfgoed; zal de “vernieuwingscoalitie” werkelijk vernieuwen?

SP.a naar de oppositie

De teerlingen zijn geworpen, de kiezer heeft gekozen. Op 2 legislaturen tijd is de SP.a van de absolute meerderheid naar de oppositie terug gedrongen. De afstraffing verbaast niet. De SP.a hield in Oostende al lang niet meer de vinger aan de pols; het ongenoegen omtrent het gevoerde beleid nam toe. Het verzet borrelde op, steeds meer burgers verzamelden zich in actiegroepen die onderdelen van dit beleid, zoals erfgoed, de haven of de ontwikkelingen op de Oosteroever, op de korrel namen. De kritiek werd verworpen, ja soms zelfs beantwoord met giftige reacties. De problemen die de actiegroepen aankaartten, werd ontkend. Het waren zogezegd de oppositiepartijen die deze actiegroepen infiltreerden en zo poogden het beleid te bekritiseren. Dement is meermaals versleten geweest voor de spreekbuis van Groen. Nochtans staat politieke neutraliteit van onze bestuursleden uitdrukkelijk ingeschreven in onze statuten.

kopstukendebat september 2012

Roemloze afgang voor J. Vande Lanotte

Voor J. Vande Lanotte die in het midden van de legislatuur de sjerp had overgenomen van de populaire J. Vandecasteele en zelfs niet onder de SP.a vlag aan de verkiezingen deelnam, is het een complete afgang geworden. Vande Lanotte was misschien wel burgemeester, een burgervader is hij nooit geweest. Onze vereniging droeg hij geen warm hart toe. Tijdens de feestelijke viering van ons 10-jarig bestaan in aanwezigheid van de Minister-President van de Vlaamse Regering en een aantal parlementsleden in De Grote Post zat hij beneden in het Cultuurcafé gewoon een pasta te eten. Hij heeft onze vereniging zelfs eens anoniem in de pers van belangenvermenging beschuldigd. Tenslotte hield hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2012 bevestigde hij formeel het volgende : “Het Hotel du Louvre wordt niet afgebroken, en we gaan daar geen sloopvergunning voor geven”. In de afgelopen legislatuur heeft de SP.a niet één, maar twee sloopvergunningen voor het Hotel du Louvre afgeleverd. Beide sloopvergunningen werden uiteindelijk wegens onwettigheden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in kortgeding geschorst. Van een burgemeester die daarenboven ook nog professor in de rechten is, mag de burger niet alleen verwachten dat hij zich aan zijn belofte houdt, maar vooral dat hij wettelijke beslissingen neemt. Zoals reeds gesteld, de kiezer heeft geoordeeld. Vande Lanotte behoort voortaan ook tot het erfgoed van Oostende.

Zal de vernieuwingscoalitie een nieuw erfgoedbeleid voeren?

Op 1 januari 2019 treedt in Oostende een onuitgegeven coalitie van Open VLD, NV-A, Groen en CD&V aan. Deze vier partijen kondigen de vernieuwing aan. Voor wat het erfgoedbeleid betreft ziet het bestuursakkoord van deze vernieuwingscoalitie er alvast veelbelovend uit. Het lijkt er zelfs op dat de standpunten die we al jaren verkondigen, gewoon werden overgenomen : klantvriendelijkheid bij de stadsdiensten die ter beschikking moeten staan van de burgers, een antwoord van het stadsbestuur aan zij die een bezwaarschrift indienen, onroerend erfgoed en stedenbouw terug verenigd bij één Schepen, een transparante samenstelling van de Commissie A.be, strikte naleving van de regelgeving op leegstand en verwaarlozing, verhoogde leegstandstaks voor panden met hoge locuswaarde, een erfgoedfonds, ja zelfs het RUP “Bouwkundig Erfgoed” dat voormalig Schepen Bronders beloofd had, staat terug op de agenda. Het is bijna te mooi om waar te zijn.
De vernieuwingscoalitie is niet alleen nieuw, het bestuur bestaat grotendeels uit jonge en onervaren Schepenen. Zij moeten hard studeren, zich snel inwerken en nu de daad bij het woord voegen! De Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace, de Koninklijke Stallingen, het stedelijk zwembad, villa Gratia Quies, de gevel van de synagoog op het Filip Van Maestrichtplein, het pand Nuyttens op het Prinses Clementinaplein, de watertoren, Hangar 1,kortom, tal van erfgoeddossiers in onze toeristische stad vragen dringend een oplossing van dit nieuwe bestuur.
Wij zijn tenslotte benieuwd of deze vernieuwingscoalitie erin zal slagen om voor het Hotel du Louvre, hét symbooldossier van het falend erfgoedbeleid in onze stad, een wettelijke en breed gedragen oplossing uit te werken. Zal dit nieuwe stadsbestuur zich schikken naar de arresten en vonnissen die verschillende rechters in deze zaak ten gunste van de buren hebben uitgesproken? De partijen die nu in de coalitie zitten, hebben destijds mee geijverd voor het behoud van het Hotel du Louvre en zich achter onze leuze “Stop afbraakpolitiek NU!” geschaard. Wij kunnen alleen maar hopen dat zij, in tegenstelling tot voormalig burgemeester Vande Lanotte, wél woord houden.
ActieHDL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *