Viering 10 jaar Dement Oostende groot succes

MP G. Bourgeois ontvangt litho ‘Hotel Paloma’.

Vrijdagavond 27 november vierde de erfgoedvereniging vzw Dement Oostende haar 10-jarig bestaan in het CC De Grote Post te Oostende.
Met meer dan 170 genodigden was de viering een groot succes. Tijdens het officiële gedeelte sprak de minister-president van de Vlaamse Regering, de heer Geert Bourgeois, die nog steeds bevoegd is voor erfgoed, het publiek toe.
Er werd ook een filmreportage vertoond met de hoogte- en dieptepunten in het Oostendse erfgoedbeleid van de laatste 10 jaar, doorspekt met interviews waarin bekende en minder bekende Oostendenaren hun visie op het Oostendse erfgoed weergeven. Zo kwamen ondermeer ondernemer Mark Vanmoerkerke, TAZ-organisator Luc Muylaert, mediafiguur Herr Seele en burgemeester Johan Vande Lanotte, aan bod.

Tijdens het slotwoord loofde de erfgoedvereniging de stad Oostende omdat zij begin jaren 2000 als eerste stad in Vlaanderen werk is beginnen van een lokaal erfgoedbeleid. Zij betreurt echter dat de stad Oostende de meerwaarde van haar bouwkundig erfgoed niet onderkent en de stedenbouwkundige prioriteit nog steeds gericht is op de bouw van appartementen. Sinds 2008 werden er 3.000 appartementen vergund, meer dan één per kalenderdag.
Woordvoerder Kurt Verheggen pleit er voor dat het actieplan Bouwkundig Erfgoed van de stad Oostende zou verbeterd worden door meer transparantie te creëren omtrent de samenstelling, het functioneren en de adviezen van de commissie A.be die advies moet uitbrengen over aanvragen tot sloop van panden met ‘locuswaarde’, dit zijn de beeldbepalende panden van Oostende.
Tenslotte kondigde hij aan dat Dement de stad Oostende ook in de komende 10 jaar zal aansporen tot deugdelijk erfgoedzorg en haar wijzen op haar plicht om zorgvuldig om te gaan met het historisch patrimonium van de stad. Dit patrimonium is immers de meest treffende getuige van de tijd van de beroemde schilder James Ensor die de stad nu als publiekstrekker voor citytrip-toeristen wil uitspelen.
De minister-president Geert Bourgeois bracht inmiddels al voor de derde keer een bezoek aan de vzw Dement Oostende. Uit erkentelijkheid schonk de vzw hem een ingekaderde litho van de Oostendse striptekenaar Herr Seele waarin de welbekende stripfiguur Cowboy Henk voor het inmiddels gesloopte Hotel Paloma, wordt afgebeeld.
Een feestelijke receptie met muzikale omlijsting sloot het druk bijgewoonde evenement af.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *