Woonblokken bedreigen beschermd dorpszicht van Stene

bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningSinds begin deze maand dagen loopt een openbaar onderzoek naar de plannen van de bouwfirma Hyboma voor de site Sandershoeve. Wat officieel een “groepswoningproject” genoemd wordt, betreft in realiteit de bouw van drie woontorens van meer dan elf meter hoog. Er komen in het totaal 28 woningen. Die mastodonten zouden opgericht worden in de vrije ruimte achter de bouwvallige Sandershoeve. Meteen verdwijnt het enige vrije uitzicht op de Steense polder vanaf de Steensedijk.

Onze eerste vraag is hoe dit project te rijmen valt met het beschermd dorpsgezicht van Stene-Dorp.

zicht waar de 3 blokken ingepland wordenzicht op het weiland nu

Deze 3 blokken zijn gepland middenin wat nu nog weiland is in de zone van het beschermde dorpsgezicht van de Sandershoeve en de oude dorpskern van Stene tussen de Stenedorpstraat en de Steensedijk (beschermd per Besluit van de Vlaamse Regering van 05/04/1995, gepubliceerd op 29/8/1995). De volledige oude dorpskern van Stene die als dorpsgezicht beschermd is, bestaat uit huizen met 1 of maximaal 2 volle bouwlagen. Drie relatief grote gebouwen van 3 bouwlagen komen door dit plan het landelijke karakter en het uitzicht van deze beschermde zone verstoren.

De Sandershoeve is opgenomen binnen het dorpsgezicht van Stene, en aldus beschermd bij B.V.R. van 05/04/1995. Als het uiterlijk van de beschermde Sandershoeve en het voorliggend weiland (dat ook in de bescherming vermeld is) niet wijzigt, verdwijnt hierdoor toch een wezenlijk kenmerk van dergelijke hoeve, namelijk dat ze omgeven is door een overgangszone van weiland en schuren.

Onze tweede vraag is hoe hoogbouw mogelijk is aan de rand van het ambitieuze nieuwe natuurgebied “De Watertuin” ofwel “Les Hortillonnages” mogelijk is, en vlak aan het even ambitieuze Groen Lint van Oostende.

de hortillonages

De bouwplannen lijken ons in tegenspraak met de ideeën achter de plannen die het stadsbestuur eerder zelf aankondigde voor de hortillonages (er staat een infobord 3 huizen verderop van waar de bouwplannen nu aangekondigd worden, in dezelfde straat). Een boerderij met weiland en schuren lijkt landschappelijk een logischer overgang naar een zone van moes- en watertuinen dan 3 hoge woonblokken die het zicht op deze watertuinen vanuit de Steensedijk bijna volledig zouden blokkeren. Het past ook beter in gans het concept van een Groen Lint.

Het project zelf.

Het project betreft het aanpassen of herbouwen van 2 bestaande gebouwen en het bouwen van 3 – voor deze buurt – relatief grote woonblokken van 8 wooneenheden zal gaan, verdeeld over 3 appartementsblokken van 8 woningen. Elk van deze blokken wordt 3 bouwlagen en ongeveer 11 meter hoog en heeft een grondoppervlak van ongeveer 15 op 25 meter.

Bezwaar.

Naast bovenstaande bezwaren zijn er ook tegenkantingen te maken betreffende de verkeersdrukte, parkeerplaatsen, verkeersveiligheid,… De plannen zijn in te kijken bij de dienst Stedebouw op het stadhuis van Oostende. Bezwaren kunnen ingediend worden tot einde februari.

Klik hier voor een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Maak uw eigen gepersonaliseerd bezwaarschrift, onderteken en verstuur ze aangetekend (of afgeven tegen ontvangstbewijs op het stadhuis) en dit t.a.v. Het college van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende; met vermelding “Betreffende het openbaar onderzoek m.b.t. de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een groepswoningproject op de site Sandershoeve (kadastrale omschrijving OOSTENDE 9 AFD/STENE/ sectie A, nr(s) 0402G, 0405F, 0406B 0408) door de nv Hyboma (Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark)”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *