Zal Johan Vande Lanotte zijn verkiezingsbelofte inslikken?

Hotel du Louvre

Bekijk onze videomontage

Een stedenbouwkundige vergunning wordt niet uitgereikt door de schepen bevoegd voor Stedenbouw, maar wel door het ganse schepencollege, dus de SP.a – Open VLD – CD&V coalitie die onze stad nog steeds bestuurt. We zijn dan ook benieuwd naar de houding van de andere coalitiepartners t.o.v. deze laatste ontwikkelingen, in het bijzonder naar die van de SP.a. Onze vereniging heet Dement maar haar leden zijn het niet. Integendeel, zij herinneren zich nog zeer goed het standpunt van de SP.a die bij monde van haar boegbeeld, de heer Johan Vande Lanotte, op ons verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2012, plechtig had beloofd dat het Hotel du Louvre niet zou afgebroken worden. We kunnen de verkiezingsbelofte van Johan Vande Lanotte niet beter verwoorden dan onze vice-premier zelf. Kijk samen even mee naar de videomontage van de uitspraken van Johan Vande Lanotte tijdens ons debat over panden met hoge locuswaarde, en het Hotel du Louvre in het bijzonder: http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s

Het Hotel du Louvre kreeg door de stad Oostende een hoge locuswaarde toebedeeld. Het begrip ‘hoge locuswaarde’ is een hoeksteen van het prille erfgoedbeleid van de stad Oostende en betekent dat het gebouw in principe niet kan gesloopt wordt. Zal Johan Vande Lanotte de verkiezingsbelofte van de SP.a nu inslikken?

Wij roepen onze lezers dan ook op om bezwaar tegen de sloop van het Hotel du Louvre in te dienen.
U vindt ons bezwaarschrift op de link : http://www.iloveo.be/media/pdf/bezwaarschrift_HDL_2014.doc.

Downloaden, ondertekenen en aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs op het stadhuis gaan afgeven, is de boodschap!

Meer informatie over het Hotel du Louvre vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *